Utbyggingen som dobler byens sentrum: – Det er et veldig stort ansvar
Tema:
Nettverk

Utbyggingen som dobler byens sentrum: – Det er et veldig stort ansvar

Eiendomsprosjektet i sentrumsbydelen Værste i Fredrikstad innebærer at byen får en helt ny bydel – utbygd av ett selskap. Værste-sjef Trond Delbekk tar ikke lett på oppgaven.

– Vi bruker utrolig mye tid på å utrede, planlegge og diskutere hvilke prosjekter både vi og Fredrikstad vil ha fordel av. Hvis noe ikke tjener byen og menneskene her, lar vi være, sier han.

Fredrikstad er ingen liten by i norsk målestokk – sammen med Sarpsborg er den Norges femte største tettsted, og den har både høyskole, et rikt tech-miljø, prisbelønt designstudio og store industribedrifter.

Dimensjonene til prosjektet Delbekk leder, er imidlertid så enorme at byen blir liten i sammenligning. Hele tomta, som tidligere huset gigantverftet Fredrikstad Mekaniske Verksted, er på 650 mål – 10 ganger så stort som Aker Brygge.

Trond Delbekk,
Ifølge Trond Delbekks plan, vil det være byggegjerder på Værste-tomten i mange år til, med investeringer på over 3000 millioner kroner bare de kommende 5 årene.

– I Oslo pleier kollegaene mine å si: «Dere bygger jo en ekte by, dere.» De fleste byer er allerede ferdig utbygd. Som regel får byutviklerne i realiteten bare fylle inn litt her og der.

Og selv om både fotballstadion, høyskole, helsehus med legevakt, studentboliger og 2000 arbeidsplasser allerede er på plass, er utbyggingen bare så vidt i gang.

Dobler eksisterende sentrum

– Området vi eier, er faktisk like stort som den eksisterende sentrumskjernen. Vi dobler på en måte byen, konstaterer Delbekk.

– Det er et stort ansvar?

– Ja. Det er et veldig stort ansvar. Det handler ikke bare om å bygge boliger, butikker og næringsbygg. Vi kan ikke bygge ut området prosjekt for prosjekt. Da blir det ingen god helhet, svarer han.

Han legger til at de bruker store ressurser på å utvikle byen.

– Vi programmerer den i soner og delsoner, og planlegger mobilitet og byrom – kort sagt hvordan det skal være å leve og bevege seg i det som i realiteten blir en ny bydel.

Lager en helt ny bydel

Selve skalaen på prosjektet gjør at det blir lagt merke til langt utenfor Fredrikstad.

– I Oslo pleier kollegaene mine å si: «Dere bygger jo en ekte by, dere.» De fleste byer er allerede ferdig utbygd. Som regel får byutviklerne i realiteten bare fylle inn litt her og der. Her i Fredrikstad er vi så heldige å ha en gammel skipsverftstomt i byen. Det er en fantastisk mulighet, sier Værste-sjefen.

Hele tomta er på 650 mål – 10 ganger så stort som Aker Brygge.

Trond Delbekk og controller Vidar Kinn.

Fordi området inntil 1987 ble brukt til å bygge store skip – en periode var det Norges største skipsverft – er han klar på at den nye bydelen ikke vil bli preget av småhus.

– Her sto det store industrihaller og kraner. Derfor forventer både byutviklere og folk at Værste blir en moderne, fortettet by i tilsvarende skala, slik vi ser fra andre transformasjonsområder som Nordhavnen i København, Docklands i London og Hafencity i Hamburg, forklarer han.

50-årsprosjektet sysselsetter mange

Rom ble ikke bygd på en dag. Det blir heller ikke gigantprosjektet tvers overfor Fredrikstad sentrum på andre siden av elven.

Faktisk satte eiendomsselskapet en tidshorisont på 50 år da det kjøpte tomten i 1998. Det innebærer at Delbekk og Værste fortsatt har 30 år på seg før utbyggingen skal være ferdig.

Trond Delbekk på Værste i Fredrikstad
De kommende årene vil Værste-utbyggingen sysselsette mange hundre mennesker på fulltid.

Det er han glad for. Det kreves enorme investeringer og det skal de neste 5 årene investeres 3000 millioner kroner i bolig, næring, handel og infrastruktur, foruten at det offentlige skal investere 2000 millioner kroner i ny videregående skole og byareana. Det innebærer sysselsetting av mer enn 2000 årsverk i prosjektene. Det gir en enorm stimulans til nærings- og arbeidsplassutvikling i Fredrikstad.

Vil endre byen – til det bedre

Samtidig gir tidshorisonten byen Fredrikstad tid til å vokse sammen med prosjektet.

Det er nemlig ikke småtterier som får plass på 650.000 kvadratmeter.

Det skal de neste 5 årene investeres 3000 millioner kroner i bolig, næring, handel og infrastruktur, foruten at det offentlige skal investere 2000 millioner kroner.

Til sammen vil over 3000 boliger og 200.000 kvadratmeter med kontorlokaler bli bygd ut på Værste. Og området vil få flere barnehager samt barne- og ungdomsskole, videregående skole, høyskole og fagskole, i tillegg til parker, båthavner – og så store handelsarealer at Delbekk faktisk tror at det vil endre byens handlemønster. Handelssenteret som utvikles sammen med Scala Eiendom forventes å omsette for minimum 1 milliard kroner, og vil trekke folk til Fredrikstad.

Bygninger på Værste i Fredrikstad
Godt over 2000 arbeidsplasser er allerede på plass på Værste. Og flere kommer.

Dette gjør den nye bydelen til en ekte 24 timers-by, med stor aktivitet hele døgnet.

– Som de fleste andre byer har også Fredrikstad en ganske betydelig handelslekkasje ut av sentrum, til både nabobyene og det som en gang var jorder utenfor byen. Målet vårt er at Værste skal ta halvparten av denne lekkasjen tilbake, forteller han.

Å kunne bygge en så stor bydel med en helhetlig plan – så sentrumsnært – er etter Trond Delbekks mening en fantastisk mulighet. Ikke bare for selskapet Værste, men også for byen.

– Fredrikstad har vært blant byene med størst tilflytning i mange år. Samtidig mangler byen boliger i byområdet og leiligheter spesielt. To tredjedeler av innbyggerne er enslige eller par uten barn, men likevel er tre firedeler av boligene eneboliger og rekkehus. 3000 sentrale leiligheter og familieboliger vil gjøre byen enda mer attraktiv å bo i. Og bedriftene søker seg dit hvor kompetansen bor, sier han:

– Fredrikstad har på Værste-området fått viktige institusjoner som skoler, helseklynge, utdanningsklynge og teknoligbedrifter, idrettsareanaer og viktige arbeidsplasser, legger han til, og konkluderer:

– Værste-utbyggingen er på mange måter en viktig løsning for byen. Vi er en verktøykasse for byen, avslutter han optimistisk.

Om Værste
  • Eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter 650 mål av det gamle industriområdet som tidligere huset Fredrikstad Mekaniske Verksted.
  • Lokale eiere som Fredriksborg og Brynildsen har vært med som eiere siden starten i 1998, mens Joh Johannson Eiendom og Halden Pensjonskasse har kommet inn som eiere i henholdsvis 2014 og 2019. Selskapet har hatt en betydelig verdiutvikling.
  • Planlegger å bygge ut området i løpet av 30 år fra nå, totalt 50 år siden starten av prosjektet.
  • Utbyggingen sysselsetter i år rundt 200 mennesker. Neste år vil antallet øke til 500–600, og antallet forventes å øke.
  • Skal bygge cirka 3000 boliger de neste 30 årene. I 2021 har selskapet solgt 115 boliger.
  • Bygger også store handels- og næringslokaler, og huser allerede i dag både høyskole og bl.a. ingeniørbedrifter som Cowi og Rambøll.

Les også

Tema:
Nettverk
Siden 1996 har Fredrikstad Dyrehospital vokst fra en liten dyreklinikk til å bli landets største. Og fortsatt vokser det.
Tema:
Industriparken
Trodde du at resirkulert jern ikke kunne bli like godt som nytt? Da bør du se til Fredrikstad, hvor
Tema:
Nettverk
Med store industribedrifter, et rikt ingeniør- og techmiljø, designbyråer og arkitektkontorer – for å nevne noe – sier det