Slik sørger bedriftene for å videreutvikle de ansattes kompetanse
Anne Grethe Brevik tror at Europris' satsing på kompetansebygging bidrar til å gjøre de ansatte mer motiverte.
Tema:
Nettverk

Slik sørger bedriftene for å videreutvikle de ansattes kompetanse

I en verden som endrer seg stadig raskere, må bedriftene sørge for å gi de ansatte jevnlig påfyll. I fjor oppga to av tre norske bedrifter å ha et udekket kompetansebehov. Møt tre bedrifter som har satt intern kompetanseutvikling i system.

På plassen utenfor kontorbyggene til Installatøren Gruppen i Fredrikstad er satsingen på opplæring svært synlig. Der er et nytt tilbygg under oppføring, med blant annet et auditorium.

Tilbygget skal huse deres nye satsing: Installatørenskolen. Med skolen systematiserer elektrobedriften kompetansebyggingen som har vært et satsingsområde helt siden 1989.

Det er noe som blir viktigere og viktigere, fastslår Geir Bakken, som er administrativ leder i Installatøren Gruppen.

Anne Grethe Brevik i Europris
Anne Grethe Brevik i Europris.

Nå går Europris inn i en ny forretningsstrategiperiode. Da blir Europris Akademiet helt sentralt.

– For 10 år siden hadde alt det elektriske i hjemmet ditt, en på/av-funksjon. Enten virket stikkontakten, eller så gjorde den det ikke. Nå er anleggene langt mer levende, med appstyring og dimming. Da blir feilkildene flere, og vi må ha konstant påfyll slik at vi ikke bare kan installere alt riktig, men også være gode rådgivere, sier Bakken.

Geir Bakken i Installatøren Gruppen investerer i nytt bygg for å sørge for livslang læring for de ansatte.

Skal bygge gode ledere

Fredrikstad-selskapet har til enhver tid rundt 30 lærlinger, og bedriftsskolen vil naturligvis være en viktig brikke i denne satsingen.

Geir Bakken i Installatøren Gruppen
Geir Bakken i Installatøren Gruppen.

Nå er anleggene langt mer levende, med appstyring og dimming. Da blir feilkildene flere, og vi må ha konstant påfyll slik at vi ikke bare kan installere alt riktig, men også være gode rådgivere.

Men skolen skal også lære bort mer enn praktiske fag. Også lederutvikling vil stå sentralt i auditoriet.

– Mange av lederne våre kommer fra egne rekker. De startet kanskje som lærling, ble montør, deretter mellomleder og prosjektleder, før de blir avdelingsleder. En slik bakgrunn gir deg tung kompetanse innen faget, men du trenger kursing i det å være leder, forklarer Bakken.

Han legger til at også dette er en satsing som allerede er godt i gang, gjennom et halvårlig lederprogram som alle lederne har vært gjennom.

Europris satser på kompetansebygging

Noen steinkast bortenfor Bakkens elektrofirma ligger hovedkontoret til Europris, som allerede har god erfaring med å drive internskole. Anne Grethe Brevik har ledet Europris Akademiet siden 2019, med en omfattende katalog over digitale kurs.

– Også før Akademiet gjorde Europris mye bra innenfor kompetanseutvikling. Min første oppgave var å sette alt sammen i system og digitalisere det. I dag er Europris Akademiet en paraply for hele selskapet. Først for onboarding og opplæring slik at alle kan det de trenger, deretter for videreutvikling, forklarer hun.

Anne Grethe Brevik i Europris Akademiet
Anne Grethe Brevik har ledet Europris Akademiet siden 2019.

Nå går den fredrikstadbaserte butikkjeden inn i en ny forretningsstrategiperiode. Da blir Europris Akademiet helt sentralt. Gjennom vårt lederutviklingsprogram, sørger vi for å operasjonaliser vår strategi og setter hver enkelt leder i stand til å lede ut ifra morgendagens perspektiv.

– Vi gjennomfører også en kompetansekartlegging av alle deltakerne i de 11 definerte prosjektene som skal levere på strategien. Slik finner vi ut hva vi trenger påfyll på, og kan fylle disse gapene på en smidig måte, sier Brevik.

Akedemisjefen konstaterer at de ansatte i selskapet er svært motiverte, og tror at kompetansesatsingen bidrar til dette.

– Folk får mer energi når de er trygge i jobben. Enten de jobber i butikk, er butikksjef eller sitter på hovedkontoret, sier hun.

Anne Grethe Brevik i Europris.
Anne Grethe Brevik i Europris.

Vi gjennomfører også en kompetansekartlegging av alle deltakerne i de 11 definerte prosjektene som skal levere på strategien. Slik finner vi ut hva vi trenger påfyll på, og kan fylle disse gapene på en smidig måte.

Frontkom lager egen konferanse

For teknologiselskapet Frontkom er kursing en sentral del av virksomheten. Selskapet med hovedkontor i et 300 år gammelt hus i Gamlebyen, er nemlig tuftet på å ligge helt i forkant innen digitale kundeopplevelser.

Ambisjonene gjør at stadig kompetansepåfyll er helt nødvendig – både for å levere det kundene ønsker og for å kunne tiltrekke seg og beholde de beste hodene.

– Alle ansatte skal inn i et oppfølgings- og utviklingsprogram. Slik sikrer vi en systematisk oppfølging av alle. Selve kursene de deltar i, velges imidlertid utfra behovet til hver enkelt, sier daglig leder Fredrik Paus.

Daglig leder Fredrik Paus i Frontkom
Daglig leder Fredrik Paus i Frontkom.

Den viktigste grunnen til at de ansatte har lyst til å jobbe her, er nok at vi er et godt sted å jobbe. Men vi ser at også vekten vi legger på kontinuerlig videreutvikling, er et viktig argument.

Med kontorer i Portugal og to byer i Polen i tillegg til Fredrikstad, og flere fjernansatte i andre byer, skjer det meste av kursingen digitalt.

I fjor startet Frontkom også sin egen konferanse, Frontkom Dev Days – to dager med foredrag for utviklerne.

– Vi ser at slike arrangementer styrker fellesskapet og setter en felles retning. Digitaliseringen som Covid-19 har fremskyndet, gjør det også enklere fordi vi kan gå bredt ut internasjonalt for å hente inn de beste fagfolkene som foredragsholdere, sier Paus.

– Den viktigste grunnen til at de ansatte har lyst til å jobbe her, er nok at vi er et godt sted å jobbe. Men vi ser at også vekten vi legger på kontinuerlig videreutvikling, er et viktig argument, sier han.

Samarbeider med akademia

Hege Bongard i Fredrikstad Næringsforening
Hege Bongard i Fredrikstad Næringsforening.

Også Fredrikstad Næringsforening har tatt grep for å sikre faglig påfyll til byens bedrifter. Siden oppstarten i 2013 har foreningen tilbudt en rekke kurs og kompetanseprogram  i tett samarbeid med bedriftene.» For eksempel har foreningen gått sammen med Høyskolen Kristiania og laget videreutdanning i digital markedsføring for små og mellomstore bedrifter, sammen med Digital Norway og Bergens Næringsråd.

Aktørene har fått to millioner kroner av regjeringens kompetansereform øremerket studiet.

I studiet deltar én representant per bedrift, som gjennom utdanningsløpet lager en strategi som den respektive bedriften faktisk kan bruke.

– Faget endrer seg fra time til time og livslang læring innenfor digitalisering er viktig for bedriftenes konkurransekraft, sier leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening, Hege Bongard.

Livslang læring
  • I NHOs kompetansebarometer i 2021 rapporterte to av tre bedrifter har udekket kompetansebehov. Andelen er den høyeste i NHOs kompetansebarometers historie.
  • Regjeringens kompetansereform Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse, og at arbeidslivet skal få tilgang til den kompetansen det har behov for.
  • Kompetansereformen skal bidra til at arbeidslivet får bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb.
  • Reformen skal også stimulere virksomhetene til å etterspørre og investere i kompetanseutvikling.

Les også

Tema:
Nettverk
Siden 2016 har IDYLL Festivalen i Fredrikstad økt fra 2,7 til 85 millioner i budsjett og fra 2500 til
Tema:
Nettverk
Siden de ikke kan sende alle elevene til MIT, henter Frederik II videregående skole det amerikanske prestisjeuniversitetet til Fredrikstad.
Tema:
Nettverk
Å ha fysisk aktive medarbeidere gir færre sykemeldinger og bedre trivsel på jobb. Men løsningen er hverken pisk eller