Næringslokaler

På jakt etter næringslokaler?

Flere aktører i og utenfor kommunen kan bistå med informasjon om ledige næringslokaler, eller med å utforske mulighetene.

Fredrikstad kommune

En av Fredrikstad kommunes viktigste oppgaver er å forvalte 4.300 mål med næringsareal, i tillegg til å planlegge og utvikle nye områder.

Private næringseiendommer

Flere private aktører utvikler og driver næringseiendommer. I porteføljen har de alt fra moderne lokaler i Fredrikstad sentrum til arealer i den ærverdige innovasjonsparken. De kan bistå med både utvikling av nye bydeler med handel, næring og boliger, og næringseiendommer utenfor bykjernen, og alt fra enkeltstående eiendommer til klynger med ingeniørbedrifter eller kontormiljøer for kreative næringer.

Lenger nede på siden finner du informasjon om noen av aktørene som kan bistå.

Bli kjent med mulighetene

Kontakt oss med ditt behov, så finner vi en løsning for din bedrift.

Fredrikstad Næringsforening ved daglig leder, Kjell Arne Græsdal, på mobil 908 56 464 eller kag@fredrikstad-nf.no

Fredrikstad kommunes næringsvert, Eystein Kleiven, på mobil 984 34 492 eller eyskle@fredrikstad.kommune.no

Brødr. Bøckmann As
Fredriksborg Eiendom
Ryen AS Eiendom