En kommune i vekst og endring

En kommune i vekst og endring

Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 og har i løpet av de siste 450 årene vokst til å bli Norges sjette største by, med over 80 000 innbyggere. Byen befinner seg en times reise med bil fra hovedstaden, og med en ny Inter-Cityforbindelse i 2024 vil togturen til Oslo ta knappe 45 minutter med 4 avganger i timen. Fredrikstad ligger i et fylke som er hovedporten inn og ut av Europa.

Sammen med Sarpsborg utgjør Fredrikstad Nedre Glomma — et område på til sammen 140.000 innbyggere. Nedre Glomma er i dag et arbeidsmarked som nærmer seg Trondheim i størrelse, men på et areal som er mindre i utstrekning.

Fredrikstad er en by og kommune i sterk vekst – både når det gjelder antall innbyggere og i et byutviklingsperspektiv. Og det er mer plass, både til folk og bedrifter. Sentrum ekspanderer til nye områder, gamle industribygg får nye funksjoner og spennende bedrifter, butikker og restauranter fyller lokalene.

Elvefronten på begge sider av Vesterelva har endret karakter. Værste-området er siden år 2000 forvandlet fra industriruiner til et område tettere befolket og med flere arbeidsplasser enn i industriens glansdager på 60- og 70-tallet. Og på området til gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted står enda 68 dekar land klar til å fylles opp med nye prosjekter.

Transformasjon i sentrumsområde fra industri til nye kontorbaserte næringer er i full gang. Den plasskrevende industrien i Fredrikstad er i stor grad flyttet ut av sentrum, en betydelig størrelse ligger i tilknytning til Borg Havn og Fredrikstad Innovasjonspark på Øra. Gode næringstomter finner vi også på strekningen mellom tvillingbyene Fredrikstad og Sarpsborg.

Dette gir næringslivet i Fredrikstad flere muligheter, og vi jobber aktivt aktivt for å plassere riktig næring på riktig sted.