Våre partnere

Våre partnere

I Fredrikstad samarbeider vi om veksten i næringslivet, og med på laget har vi en rekke partnere som er ekstra opptatt av dette. Her kan du lese mer om våre partnere, og hvilke fortrinn de ser ved å være næringsaktør i Fredrikstad.

Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Gode synergier. Tore Lundestad, havnedirektør i Borg Havn IKS, setter pris på fellesskapet i industriområdet hvor alle jobber for synergier på tvers av bransjer.[

– Borg Havn IKS er en av de ledende havnene på Østlandet. Vi har som mål å være en god tilrettelegger for næringslivet, med god transport og logistikk, og som tar ny teknologi i bruk. Vi i Borg Havn IKS jobber aktivt for å etablere nye næringsområder som kan trekke nye virksomheter til Nedre Glomma.

– Borg Havn IKS har gode rammebetingelser ved at vi ligger i et industriområde med mye kompetanse, hvor man i fellesskap jobber for synergier og samarbeid på tvers av bransjer. I dag er det rundt 2 500 arbeidsplasser i vårt nærområdet på Øra. Politikerne i Fredrikstad støtter opp under etablering av arbeidsplasser og gir næringslivet gode rammebetingelser gjennom rask saksbehandling.

Interessert i mer informasjon? Kontakt oss her.

Kniplefjellet Eiendom AS
Kniplefjellet Eiendom AS
Trond Amundsen, daglig leder i Kniplefjellet Eiendom AS, ønsker å være med på å videreutvikle Fredrikstad som et attraktivt bosted.

– Kniplefjellet Eiendom AS driver med kjøp og salg av boliger og eiendommer, fortrinnsvis gjennom egenutvikling av nye tomteområder. Vi ønsker å være en aktør som bidrar til at det legges til rette for boligutvikling og oppføring av nye boliger i Fredrikstad.

– Fredrikstad kommune er, med sin beliggenhet og sine tilbud, en attraktiv bostedskommune med et stort potensiale som vi ønsker å være med på å videreutvikle. Interessert i mer informasjon? Kontakt oss her.

Northman AS
Northman AS
Samarbeid. Arild Aaserud, produkt & eiendomsutvikler i Northman AS opplever at det er et godt nettverk for samarbeid innen byggindustrien.

– Vi skal samle Østfold rundt videreutviklingen av Fredrikstad med bedre industri, handel, bolig og veiforbindelse.

–I Fredrikstad finnes det et nettverk av gode samarbeidspartnere innen bygg og anlegg, industri og handel. Kommunen satser tungt på mange av disse områdene, og det er nytekning innad i miljøet.

Interessert i mer informasjon? Kontakt oss her.

Terje Høili AS
Terje Høili AS
Boligkonsepter. Runar Helgesen, eiendomssjef i Terje Høili AS, mener alt ligger til rette for gode boligkonsepter i Fredrikstad.

– Terje Høili Eiendom AS skal videreutvikle egne bygg, og utvikle egne tomteområder for forretning og næringsvirksomhet i Dikeveien og Fredrikstad sentrum. Vi har også tomter for boligutvikling og ser det som en spennende utfordring å skape gode boligkonsepter med høy kvalitet.

– Fredrikstad og Hvaler har en unik beliggenhet for å skape gode bosteder. Det er en tradisjon for industri og næringsutvikling i kommunen. Vi ligger sentralt plassert med kort vei til Oslo og Europa med gode muligheter for båttransport til og fra utlandet. Fredrikstad har fått et godt utdanningstilbud som vil være attraktivt for ungdom og vil skape gode talenter innen både idrett og næringsliv.

Interessert i mer informasjon? Kontakt oss her

 

Værste
Værste
Entusiasme.Trond Delbekk, administrerende direktør i Værste, opplever stor vilje og entusiasme rundt satsningen på næringsutvikling lokalt.

– Værste utvikler en ny urban bydel med arbeidsplasser, utdanning, boliger og handel sentralt i Fredrikstad. Vi gjør byen større!

– Fredrikstad er et attraktivt sted å bo og utdanne seg. Vi opplever stor vilje, entusiasme og samarbeid rundt satsning på næringsutvikling.

Interessert i mer informasjon? Kontakt oss her.