Etablering og samarbeid
I Fredrikstad legger flere aktører til rette når bedrifter ønsker å etablere virksomhet eller ser etter en samarbeidspartner.

Etablering og samarbeid

Fredrikstad er både et attraktivt sted å drive næring og et miljø der mange virksomheter vil kunne finne produksjons‑, utviklings‑ eller forskningspartnere.

Flere aktører i og utenfor kommunen kan bistå med informasjon eller med å utforske mulighetene knyttet til en bestemt utfordring, virksomhet eller bransje – enten det gjelder etablering eller samarbeid.

Fredrikstad Næringsforening

Mange bedrifter kontakter Fredrikstad Næringsforening når de vurderer å etablere seg i kommunen eller ser etter en samarbeidspartner. Det er et tett samarbeid mellom kommunen og næringsforeningen, som blant annet har kontorer i rådhuset.

Fredrikstad Næringsforening er både en arena for aktiviteter som styrker og knytter det lokale næringslivet sammen og en pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter. Foreningen har en unik oversikt over og innsikt i hva som rører seg og kan ofte være med å identifisere muligheter, selv når utgangspunktet er generelt.

Kontakt Fredrikstad Næringsforening ved daglig leder, Kjell Arne Græsdal, 908 56 464 eller kag@fredrikstad‑nf.no

Kommunens næringsvert

I arbeidet med å bistå virksomheter som ønsker å etablere seg i Fredrikstad, eller finne samarbeidspartnere i det eksisterende næringslivet, har kommunen etablert en stilling som næringsvert. Sammen med næringsverten jobber 4 rådgivere med utvikling av næringsvirksomhet og arealer i kommunen. De bistår med råd og svarer på spørsmål i en etableringsprosess, har oversikt over tilgjengelig arealer og lokaler, følger opp søknader til kommunen og har ansvaret for kommunens næringsfond der bedrifter etablert i Fredrikstad kan søke om støtte til næringsprosjekter. Virksomheten har også ansvar for å utarbeide kommunens næringsplan.

Kontakt kommunen ved Eystein Kleiven, 984 34 492 eller eyskle@fredrikstad.kommune.no