Samarbeid og kompetanse gir vekst
Fredrikstad har ledende miljøer innen alt fra teknologi til resirkulering, og har et godt miljø for samarbeid på tvers av kompetansemiljøene.

Samarbeid og kompetanse gir vekst

Fredrikstads næringsliv favner et stort antall spennende virksomheter og nye kompetansemiljøer, mange av de eksporterer sine produkter og tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Flere av dem samarbeider godt og vokser opp rundt høgskolens ingeniøravdeling i Fredrikstad.

Dagens Fredrikstad vokser videre i en tradisjon som går flere hundre år tilbake. Helt siden byen ble grunnlagt i 1567, har den vært et av de viktigste sentrene for industri og næring på Østlandet. Fra fremveksten av den internasjonale trelasthandelen, til forrige århundres skipsbygging og etableringen av en omfattende mekaniske industri, og frem til dagens vitale industri og nye næringer.

Næringslivet er preget av nasjonalt ledende miljøer innen teknologi og resirkulering og er kompetansetunge innen rådgivende ingeniørtjenester.

Det unike industrimiljøet på Øra, med tilgang på energikilder som gass og damp, er svært ettertraktet for bedrifter i en rekke bransjer. Her finner du også Fredrikstad Innovasjonspark og Borg Havn, strategisk lokalisert ved grensen til utlandet og nært vei- og jernbanenettet.

I tillegg er miljøer rundt næringsmidler, byggindustri og plast godt etablert i andre deler av kommunen.

I kombinasjon med store, nye infrastrukturprosjekter, blant annet nytt Inter-Citytog og bedret veiforbindelse til markeder i Norge og Europa, skaper dette spennende muligheter for virksomheter, enten de vil etablere seg i kommunen eller finne partnere de kan samarbeide med.

Ledende merkevarer og spennende serveringstilbud vokser dessuten frem i et levende bysentrum som tiltrekker seg både lokalbefolkningen og tilreisende turister.

Ta kontakt med Fredrikstad Næringsforening