Tror korona vil gjøre endringer lettere i fremtiden
Steinar Frølandshagen, har styrt OBOS Østfold og Vestfold fra hjemmet siden Norge flyttet inn på hjemmekontor. Det har fungert så bra at han tror erfaringene vil leve videre.
Tema:
Teknologi

Tror korona vil gjøre endringer lettere i fremtiden

Fra hjemmekontoret i Fredrikstad konstaterer Steinar Frølandshagen at OBOS-medarbeiderne har enorm evne til omstilling. Og det samme kan også myndighetene og kundene ha.

– Endring oppleves alltid som farlig av en del ansatte. Men koronapandemien har vist at når man må, tilpasser folk seg veldig fort. Derfor kan den gjøre det vanskeligere å kjempe mot nødvendig endring i fremtiden, sier Frølandshagen, som er regiondirektør i OBOS i Østfold og Vestfold.

Selskapet han sitter i ledelsen i, er et godt eksempel på hvor raskt transformasjon kan gå når forholdene ligger til rette.

Kun få dager etter at Norge «stengte ned» for å bremse koronaviruset, hadde OBOS rukket å lansere en rekke digitale løsninger: Boligvisninger, årsmøter og internmøter har alle blitt digitalisert. Det samme har mye av oppfølgingen av arbeidet på byggeplasser.

Og alt sammen har gått knirkefritt, ifølge regiondirektøren.

– Vi har jobbet planmessig med digitalisering i tre–fire år, og var derfor godt forberedt. Det meste var klart, slik at det eneste som gjensto var godkjenning og implementering, sier Steinar Frølandshagen.

Vilje er nøkkelen

Selv om de tekniske løsningene stort sett lå ferdigutviklet, konstaterer Fredrikstad-mannen at koronatiltakene har gitt digitaliseringen en helt annen fart enn det som ellers ville ha vært mulig.

– Alle har fått en helt ny vilje til endring: Politikerne, medarbeiderne og kundene. De politiske beslutningene går raskere. Og brukerne ønsker å ta i bruk de nye løsningene, både internt og eksternt, sier han.

Historien viser at alle kriser leder til forbedringer i etterkant

Selskapet hadde så vidt kommet i gang med Teams før alle møtene måtte flyttes over på plattformen. Appen deres Nabohjelp har fått over 12.000 nye brukere og enorm vekst i bruken. De digitale visningene har bidratt til at boligmarkedet fortsatt er høyst levende.

Løsningen for digitale årsmøter er likevel den tydeligste effekten av korona.

Laptop og bredbåndsdekning gjør at Steinar Frølandshagen og kollegaene i OBOS har kunnet samarbeide godt uten å møtes på kontoret.

– Digitale årsmøter er noe vi har jobbet med lenge. Men lovverket har stilt krav til fysisk deltakelse. Da koronatiltakene ble innført, gikk det svært kort tid før myndighetene åpnet for å gjennomføre digitale årsmøter, og vi kunne rulle ut den tekniske løsningen, sier Frølandshagen.

Han konstaterer at all vellykket endring forutsetter tre kvaliteter: Kompetanse, forståelse og vilje til endring.

– Senvinteren 2020 har vist at kompetansen var der. Og at endringsprosesser kan være svært enkelt å få til bare forholdene er lagt til rette, konstaterer han.

Tror på varig endring

Steinar Frølandshagen tror at arbeidshverdagen i OBOS aldri vil bli helt den samme som før korona.

– Historien viser at alle kriser leder til forbedringer i etterkant. Den nye arbeidshverdagen gir noen ahaopplevelser, sier han, og beskriver hvordan han har gjennomført morgenmøter med avdelingen fra terrassen i Fredrikstad – med skog og fuglekvitter i bakgrunnen.

Digitale årsmøter er noe vi har jobbet med lenge. Men lovverket har stilt krav til fysisk deltakelse. Da koronatiltakene ble innført, gikk det svært kort tid før myndighetene åpnet for å gjennomføre digitale årsmøter, og vi kunne rulle ut den tekniske løsningen

– Jeg tror aldri vi vil komme helt tilbake til måten vi jobbet på i januar/februar. Det blir spennende å se hvor mye av endringene som fester seg, sier han.

Også avdelingsleder i OBOS Eiendomsmeglere i Fredrikstad, Karianne Westby Jensen, tror at mange av tilpasningene som koronakrisen har medført, vil leve videre.

digital visning i OBOS
Digitale visninger har kommet for fullt etter koronatiltakene, og gir boligkjøperen bedre grunnlag for å finne aktuelle leiligheter uten å sette seg i bilen.

– Situasjonen har tvunget oss til å digitalisere selskapet raskt. Det meste fungerer veldig fint. Digitaliseringen har også mange fordeler, som jeg tror vi vil holde fast på. sier hun.

Westby Jensen nevner spesielt de digitale boligvisningene som en stor forbedring.

– De har ikke erstattet fysiske visninger helt. Vi anbefaler fortsatt kundene å se boligen med egne øyne før de kjøper. Men vi ser at det kommer færre på visningene, samtidig som salget har holdt seg stabilt. Det betyr nok at de nye visningene hjelper folk til å luke bort boliger som ikke passer dem, uten at de må gå på visning for å finne det ut, sier Karianne Westby Jensen.

Steinar Frølandshagen innser at OBOS’ størrelse gjør det enklere å være i forkant av den teknologiske utviklingen – selskapet har en egen utviklingsavdeling som lager og iverksetter løsninger. De generelle erfaringene med folks endringsevne mener han likevel er overførbare til alle selskaper.

– Korona har mye tragedie i seg. Men vi trenger ikke bare å fokusere på den, sier han.

Om OBOS Østfold
  • Norges største boligbyggelag-konsern. Østfold-avdelingen har cirka 30 ansatte og rundt 30.000 medlemmer.
  • Driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Har i tillegg virksomhet innen blant annet innenfor eiendomsmegling og -forvaltning, rådgivning, bankvirksomhet og utleie av næringseiendom.
  • Produserer mellom 50 og 70 nye boliger hvert år, og solgte i fjor 320 boliger.
  • OBOS Østfold har hovedkontor i Fredrikstad

Les også

Tema:
Industriparken
Hvis forskningsprosjektet LOUISE lykkes, vil vi være nærmere en CO2-fangstmetode som er billigere og mer effektiv enn dagens kommersielle
Tema:
Teknologi
Strømpriser på rundt 30 øre per kWh, alt inkludert. Det er ikke rart at flere og flere bedrifter installerer
Tema:
Teknologi
Uten varene fra Unger Fabrikker vil store produsenter av såpe, desinfiseringsmidler og smittevernutstyr stoppe opp. Derfor gjør Fredrikstad-bedriften alt