– Når vi forsker vil vi at det skal resultere i nye produkter
Virtuelle filmstudioer er nytt i Norge, men kanskje er det fremtiden? Netrons forskningprosjekt kan finne en del av svarene.
Tema:
Forskning

– Når vi forsker vil vi at det skal resultere i nye produkter

Hele tre Fredrikstad-bedrifter fikk støtte i Forskningsrådets siste utdeling av innovasjonsmidler. Det plasserer byen helt i toppen.

– Jeg er ikke overrasket over at Fredrikstad stakk av med såpass mye forskningsmidler. Jeg har bodd her i 20 år og føler at holdningen blant bedriftene her har blitt mye mer åpen, sier Morten Marius Apenes.

Morten Marius Apenes i Netron
Morten Marius Apenes i Netron

Det digitale produksjonsselskapet Netron der han er kreativ leder, har fått 12,5 millioner kroner av Forskningsrådet til å forske på virtuell filmproduksjon.

Samme dag fikk også Fredrikstad-bedriftene Høiax og Jøtul til sammen tett oppimot 17 millioner kroner til to andre innovasjonsprosjekter.

– Tildelingen viser det jeg har visst lenge: Det fins mange og sterke kompetansebedrifter her i byen, fastslår han.

Nye produkter eller tjenester

De tre forskningsprosjektene vil alle blant annet kunne gi redusert energibruk, men utover det tar de for seg svært ulike problemstillinger.

Netron skal finne frem til beste arbeidsflyt og utstyr for å filme i et virtuelt studio.

Høiax skal forske frem en metode for å lagre og gjenvinne varmen i varmtvannstanken.

Jøtul skal undersøke hvilke muligheter og utfordringer det gir å koble vedovnen til internett.

Tildelingen viser det jeg har visst lenge: Det fins mange og sterke kompetansebedrifter her i byen

Én ting er felles for alle prosjektene:

– Når vi forsker, er det ikke for forskningens skyld. Vi vil ha noe igjen. Vi vil komme frem til en praktisk dings som vi kan selge, beskriver forsknings- og innovasjonssjef Espen Løkkevig i Høiax.

– Nettopp av den grunn er kombinasjonen av industri og forskningsmiljøer fin. Vi tenker kun på det praktiske. Forskningsmiljøene tenker ofte nesten kun på teorien, legger han til.

Høiax Connected styrer oppvarmingen av vannet utfra både spotprisen og husstandens forbruk. Nå jobber Fredrikstad-selskapet med nye innovasjoner.

Lokal kompetanse

Med tre prosjekter på Forskningsrådets nyeste tildelingsliste er Fredrikstad helt i toppen blant de mellomstore byene i Norge. Ifølge Proff.no fikk kun to byer fikk flere tildelinger blant byene utenom Oslo.

Espen Auensen i Jøtul
Espen Auensen i Jøtul.

– Før jeg begynte i Jøtul jobbet jeg i Eker Design. Der kom jeg i kontakt med mange av byens bedrifter. Erfaringen er at det er utrolig mye mer kompetanse og flinke kompetansebedrifter her enn selv den gjengse fredrikstadbeboer er klar over, sier forsknings- og utviklingssjef Espen Auensen i Jøtul.

Samarbeidspartnerne han har hentet inn til prosjektet WOOD//MATTER/S//NOW forteller i så måte mye:

Også Netron har hentet en av partnerne i hjembyen, gjennom Atea Fredrikstad, i tillegg til IFE og LedHub Norway. I tillegg er Sintef partner i Jøtuls prosjekt, og Institutt for energiteknikk for Høiax’ prosjekt.

Jøtul har allerede utviklet vedovner som styrer spjeldet automatisk. Neste steg kan bli vedovner som er koblet opp på nettet.

Enklere etter korona

Samtidig som Fredrikstad har store ingeniør- og techmiljøer har Østfold-byen fortsatt mye industri.

Når vi forsker, er det ikke for forskningens skyld. Vi vil ha noe igjen. Vi vil komme frem til en praktisk dings som vi kan selge.

Espen Løkkevig i Høiax
Espen Løkkevig i Høiax

Det tror Espen Løkkevig i Høiax er en fordel, også når det kommer til forskning.

– Når du er i Fredrikstad på produksjonsbedrifter, ser du behovene på en annen måte. Vi er nok tettere på prosessen, sier han.

Avstanden til Oslo – med tog tar det en snau time – er heller ikke lenger noen stor utfordring.

– Før koronapandemien hadde vi alltid et datterselskap med kontoradresse i Oslo. Det solgte vi for et par år siden. Etter korona er det ingen som spør hvor vi sitter, hverken norske eller utenlandske kunder. Etter de første par møtene tar du jo uansett møtene digitalt, sier Morten Marius Apenes i Netron.

Denne fleksibiliteten har gjort det enklere å drive og rekruttere til kompetansebedriftene i Fredrikstad.

Om bedriftene
  • Høiax er Norges eldste og fremste produsent av varmtvannsberedere med eksport til en rekke land. Leverer også systemer for bl.a. rørsystemer og vannbåren varme. Har blant annet utviklet smarte varmtvannsberedere som er koblet til strømbørsen.
  • Jøtul er en av verdens ledende produsenter av støpejernsovner, og har hatt hovedkvarter og r&d-avdeling i Fredrikstad siden 1980. Har virksomheter i fem land og selger til over 45. Totalt mellom 700 og 800 ansatte.
  • Netron er et kreativt digitalbyrå med egne avdelinger for teknologi, kommunikasjon og filmproduksjon. I teamet jobber alt fra utviklere til innholdsskapere og animatører.
  • Alle selskapene har hovedkontor i Fredrikstad.

Les også

Tema:
Forskning
Biobe i Fredrikstad er allerede store på rensing av svoveldioksid (SO2). Nå satser bedriften stort på å finne de
Tema:
Innovasjon
NightSafe er noe så sjeldent som en nyskapende mobillader: Den både lader hurtig og er trygg å bruke om
Tema:
Innovasjon
Fredrikstad Seafoods landbaserte oppdrettsanlegg kan bane vei for fiskeoppdrett på helt nye steder.