Satser elektrisk på havnen
Om få år kan hele maskinparken til Andersen & Mørck være elektrisk drevet, tror Vibeke Jensen og Rino Eriksen. Men først må de teste batteriteknologien i praksis.
Tema:
Industriparken

Satser elektrisk på havnen

Etterspørselen etter elektriske maskiner har sunket, men i Fredrikstad går Andersen & Mørck mot strømmen – for miljøets skyld.

22 liter diesel i timen, i rundt 2000 timer i året.

Drivstoffet går unna når opptil 30 tonn store containere skal kjøres til og fra kaikanten på Borg Havn.

Men fra neste vinter vil en del av dette utslippet opphøre. Da får logistikkfirmaet Andersen & Mørck levert sin aller første elektriske reachstacker – en gedigen truck som flytter containere.

Omtrent samtidig vil Fredrikstad-firmaet sette i drift en elektrisk kran, som skal brukes til å flytte stål rundt på kaiområdet. Denne vil erstatte såkalte stortrucker som drives på diesel.

Disse maskinene kommer i tillegg til de elektriske maskinene Borg Havn har bestilt.

Containere på Andersen & Mørck
Containerne er mange og store på anlegget til Andersen & Mørck. Derfor har det effekt når de flyttes mer miljøvennlig.

Tidlig ute

– Vi blir en av de første havneoperatørene i Norge som flytter containere med elektriske maskiner, konstaterer Vibeke Jensen, som er terminalsjef i Andersen & Mørck.

Hun forklarer at den elektriske trucken vil erstatte en av firmaets i alt fire reachstackere. En annen av disse maskinene vil erstattes med en såkalt eco-truck. Disse bruker rundt 20 prosent mindre diesel enn alminnelige trucker. Til sammen vil de tre maskinene redusere bedriftens CO2-utslipp med om lag 20 prosent.

– Når vi valgte å gå elektrisk på én og ikke begge i denne omgang, er det fordi dette fortsatt er nybrottsarbeid. Derfor ønsker vi å høste erfaringer før vi går «all in». Disse truckene skal jo kjøre hele døgnet. Og vi kan ikke la skipet vente i to timer fordi vi må lade, sier Jensen.

Hun legger til at valget også har en økonomisk side. Den elektriske trucken fra Kalmar (Cargotec) koster 60–70 prosent mer enn eco-trucken, som igjen er noe dyrere i innkjøp enn tradisjonelle trucker.

daglig leder Geir Teistung i Andersen & Mørck
Daglig leder Geir Teistung i Andersen & Mørck opplyser at de tre nye maskinene til sammen vil redusere dieselforbruket med cirka 65.000 liter i året.

Avtagende etterspørsel

Overgangen til utslippsfrie maskiner i Norge begynte for fullt i 2017, da Oslo kommune stilte krav om at alle deres bygge- og anleggsplasser skulle være utslippsfrie innen 2025.

– Leverandørene er i økende grad klare til å levere utslippsfrie maskiner, opplyser Kjersti Granaasen i NHOs program for innovative anskaffelser.

Likevel har etterspørselen etter slike maskiner avtatt, konstaterer hun. Hun forklarer at dette skyldes av kutt i offentlige budsjetter.

– Det er behov for sterke virkemidler hvis vi skal få flere enn idealister og de aller største til å investere i utslippsfrie maskiner, sier Granaasen.

Andersen & Mørck
Andersen & Mørck er blant landets største aktører innen containerhåndtering.

Lader til én million

Også for Andersen & Mørck var merkostnaden ved å satse elektrisk betydelig. Ikke bare kostet eltrucken rundt fire millioner kroner mer enn en tradisjonell truck.

For å sikre kontinuerlig drift – med korte ladestopp i lunsjen og andre pauser – har Borg havn investert i en 350 kilowatts lader.

Rino Eriksen i Andersen og Mørck
Rino Eriksen.

Vi ønsker å høste erfaringer før vi går «all in». Disse truckene skal jo kjøre hele døgnet. Og vi kan ikke la skipet vente i to timer fordi vi må lade.

– Bare laderen koster over en million, forteller Jensen.

I drift kan det derimot bli penger å spare. Granaasen viser til ombyggingen av Klosterenga park i Oslo, der bruken av el-maskiner i stedet for biodiesel var beregnet å gi en årlig besparelse på 1,9 millioner kroner – riktignok før økningen i strømpriser og ikke medregnet kostnader til ladestruktur eller utbygging av strømnett.

God miljøeffekt

Maskinansvarlig Rino Eriksen i Andersen & Mørck gleder seg til de to elektriske maskinene kommer i drift på terminalen.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få oppleve å kjøre på strøm. Det skal bli moro å se hvordan det fungerer. Kalmar (Cargotec) har analysert kjøresyklusen vår og sier at det vil fungere. Men jeg må innrømme at det blir spennende de første dagene gradestokken viser 12–13 kuldegrader, sier han.

Vibeke Jensen i Andersen og Mørck
Vibeke Jensen.

Vi blir en av de første havneoperatørene i Norge som flytter containere med elektriske maskiner.

At innkjøpet er positivt for miljøet, er han derimot ikke i tvil om.

Én ting er at 22.000 liter diesel i året – hvis kjøretimene blir likt fordelt mellom de fire truckene – blir erstattet med vannkraft. Også lokalt vil elektrifiseringen ha positiv effekt.

– Dieselmaskinene støyer mer. Og de blåser jo ut eksos. Så bakkemannskapene vil merke forskjell, sier han.

Hvis også ladingen fungerer slik leverandøren hevder, tror både han og Vibeke Jensen at fremtiden kan bli helelektrisk på havneterminalen i Fredrikstad.

– Reachstackerne våre går i cirka syv år før de må byttes ut. Så om syv–åtte år kan alle fire være helelektriske.

Om Andersen & Mørck
  • Logistikkfirma fra Fredrikstad som er operatør på Borg Havn.
  • Har mer enn 150 års erfaring med internasjonal transport og fortolling. Tilbyr også lagertjenester og er blant landets ledende på skipsklarering.
  • Var landets nest største aktør på containerhåndtering i 2022. I godsmengde innebærer det at Andersen & Mørck håndterer cirka 67.000 TEU i året. (1 TEU = godsmengde tilsvarende en tyvefots container.)
  • Omsatte for ca. 230 millioner kroner i 2022 og hadde et driftsresultat på ca. 14 millioner kroner i overskudd.
  • 65 ansatte.

Les også

Tema:
Teknologi
Neste gang du skal ut å fly, kan det være at flykapteinen har gjort simulatortreningen med teknologi fra Fredrikstad.
Tema:
Industriparken
I Fredrikstad planlegger Borg Havn utslippsfri produksjon av hydrogen. Det vil gi et viktig bidrag til fremtidens industri skipsfart.
Tema:
Innovasjon
Tre fredrikstadbrødre fant løsningen som fjerner køen i Kommune-Norges koronatelefoner. Og det er bare en spinoff av det virkelige