Norsk startup vil revolusjonere internasjonale betalinger
Tone Rørbakken har et erfarent team bak seg når Unite Global satser på å "røske opp" i internasjonale bankoverføringer.
Tema:
Innovasjon

Norsk startup vil revolusjonere internasjonale betalinger

Bankoverføringer fra Norge til USA kan ta opptil en uke. Med Fredrikstad-selskapet Unite Globals løsning vil pengene komme inn på riktig konto umiddelbart.

– Dette kan bli stort, ja, bekrefter Tone Rørbakken om gründerselskapet der hun er viseadministrerende direktør.

Unite Global skal tilby et automatisert system for å overføre penger mellom banker på tvers av landegrenser og valutaer – i hele verden. Kravene til alt fra sikkerhet, oppetid og compliance – å påse at transaksjonene er lovlige – gjør at selskapet raskt vil bli en nokså stor arbeidsgiver.

– Vi skal være 50 ansatte i løpet av sommeren, 100 før neste årsskifte, og 250 innen 2024, sier Rørbakken.

– Vi satser globalt fra første sekund. Dermed må vi ha full bemanning 24-7, 365 dager i året. Med ferier, helger, fridager og litt sykdom krever det seks ansatte for hver stol du skal fylle. Jeg sier ikke at vi må sove på kontoret i oppstarten. Men vi kommer til å måtte utvide raskt fra de 50 vi starter med, sier hun.

Kraftig forbedring

I 2019 hentet Unite Global 45 millioner kroner med opsjon på 45 millioner nye investorkroner i år. Ved salget i 2019 ble selskapet verdsatt til 900 millioner kroner. Siden det har verdien steget ytterligere.

Tone Rørbakken i Unite Global
Tone Rørbakken og Unite Global må rigge for alle verdens tidssoner, helt fra starten.

Den høye prissettingen skyldes ikke bare at de syv gründerne har lang erfaring med internasjonale banktjenester.

Vi satser globalt fra første sekund.

Dagens system for internasjonale bankoverføringer er også overmodent for utskifting.

SWIFT ble etablert i 1973, og opprinnelig utviklet for teleks. Senere har systemet blitt videreutviklet via trafikk på faste telelinjer til nå å gå via internett, men essensen er fortsatt den samme:

Det snart 50 år gamle systemet er gammeldags, dyrt, og gjør at det kan ta lang tid før pengene kommer frem til mottaker.

– Med vår løsning vil betalingene skje i sanntid (også kalt straksbetalinger), og uten alle de fordyrende mellomleddene, sier Tone Rørbakken.

Slik fungerer dagens system

Hvis du har handlet med aktører i utlandet, er sjansen stor for at du også har opplevd at betalingen har tatt lang tid. Det skyldes i stor grad at SWIFT bare er et meldingssystem, mens overføring av pengene skjer i en egen oppgjørsprosess, i etterkant. Ofte må både meldinger og betalingen gjennom flere ledd.

Mer konkret forklarer Rørbakken systemet slik:

En bilreparatør i Halden har kjøpt en brukt bildel fra en bildelforhandler i Kentucky, USA, og skal betale 1950 dollar for denne delen.

Den lokale sparebanken reparatøren bruker, er ikke selv tilknyttet SWIFT, men bruker for eksempel DNB som utenlandsforbindelse. Da går pengene først fra sparebanken til DNB, og deretter over til DNBs samarbeidsbank i USA, for eksempel JP Morgan. Kentucky-firmaets lokale bank bruker derimot ikke JP Morgan som utenlandsforbindelse, men kanskje Citibank, slik at pengene også må innom her på sin vei «over dammen».

Ved salget i 2019 ble selskapet verdsatt til 900 millioner kroner. Siden det har verdien steget ytterligere.

– I alt må pengene altså gjennom fem ledd, som alle tar et lite gebyr. I tillegg kan det ta flere dager, opptil en uke før betalingen kommer frem, sier Tone Rørbakken.

Hun understreker at ikke alle betalinger bruker like lang tid.

– Jeg gjorde en betaling til England mandag formiddag. Da var pengene hos mottaker om ettermiddagen. Overføringen kostet meg 50 kroner, og mottaker betalte 7 pund for den, sier hun.

Nøyaktig hvor mye Unite Globals løsning vil koste, kan hun ikke svare på. Men hun er kategorisk på at selskapet vil gjøre internasjonale pengeoverføringer merkbart rimeligere.

Unite Global
Tone Rørbakken og Tord Coucheron har mange ledige stoler nå. Men kontorlokalene til Unite Global vil snart bli langt travlere og fullere.

Jobber med partnere

Gründerne etablerte Unite Global i 2014. De syv årene har gått med til å utvikle den tekniske løsningen, tilpasse seg ulike regulatoriske krav, samt å søke nødvendig konsesjon for å formidle betalingstjenester.

I vinter skal selskapet kjøre proof of concept, for å dokumentere at systemet virker – og hvordan – overfor myndigheter, kunder og investorer.

– Vi jobber også med å få på plass avtaler med 8–12 banker som skal være strategiske partnere, for å sikre global dekning. Noen av intensjonsavtalene er allerede på plass, men vi må videreforhandle disse til bindende kontrakter, sier Rørbakken, og legger til:

– Når vi har de første avtalene på plass, er vi klare til å gå live.

Stort markedspotensial

Eivind Gjemdal
Eivind Gjemdal, administrerende direktør i BITS.

– Unite Global har et spennende konsept og er interessant å følge, sier Eivind Gjemdal, som er administrerende direktør i den norske bank- og finansnæringens infrastruktur- og digitaliseringsselskap BITS.

I kraft av rollen sin kan han ikke uttale seg om Fredrikstad-selskapets sjanser til å lykkes. Men at potensialet er stort, ser han ingen grunn til å skjule.

– Det er mange selskaper som prøver å nå markedet for internasjonal betalingsinfrastruktur. Det eller de selskapene som lykkes, vil ha et stort marked å jobbe i, sier han.

Om Unite Global
  • Fredrikstad-basert selskap som vil tilby en automatisert løsning for oppgjør mellom banker på tvers av landegrenser og valutaer – i sanntid.
  • Oppstart av tjenesten er planlagt til høsten. Da vil selskapet ha cirka 50 personer ansatt.
  • Selskapet ble etablert i 2014, av 7 grundere med lang erfaring fra internasjonale betalingsløsninger.

Les også

Tema:
Forskning
Biobe i Fredrikstad er allerede store på rensing av svoveldioksid (SO2). Nå satser bedriften stort på å finne de
Tema:
Teknologi
Optiske sensorer og presise trykkluftkanoner må til for å gjøre din og min søppel om til verdifulle råstoffer.
Tema:
Teknologi
Strømpriser på rundt 30 øre per kWh, alt inkludert. Det er ikke rart at flere og flere bedrifter installerer