Slik fikk han drømmepartnerne med på laget
Fredrik Andresen jobbet målrettet for å få på plass en ny aktør innen batterigjenvinning i Fredrikstad. Og han hadde gode argumenter for hånden da han skulle søke etter partnere.
Tema:
Industriparken

Slik fikk han drømmepartnerne med på laget

Én industriell gigant og én vekstrakett. Fredrik Andresen fikk med seg akkurat de partnerne han ønsket til satsingen Hydrovolt i Fredrikstad.

Da Hydro og svenske Northvolt lanserte planen om Hydrovolt sammen i 2020, hadde én mann visst om planene lenger enn noen andre: Daglig leder Fredrik Andresen i Batteriretur.

Resirkuleringsanlegget for brukte elbilbatterier var nemlig hans hjertebarn.

Filosofien bak etableringen var i grunnen enkel: Norge er lengst fremme i verden på elbiler. Da burde vi vel også være fremst på å resirkulere elbilbatterier?

En slik resirkulering ville også være viktig både for miljøet og forsyningssikkerhet, siden mange av metallene som brukes i moderne batterier er mangelvare.

Det er Europas største batteriresirkuleringsfabrikk, med fire ganger så stor kapasitet som vår nærmeste konkurrent. Og vi bygde den på ni måneder, stort sett over Teams.

Trengte tempo og kraft

I 2017 begynte han et planmessig arbeid for å realisere drømmen. Aller helst skulle det skje i hjembyen Fredrikstad, der hans eget selskap allerede tar imot alle batterityper som samles inn i Norge – inkludert elbilbatterier.

– Jeg sier gjerne at jeg har brukt tre år av livet mitt på å finne de rette partnerne til å lukke kretsløpet for batterier i Norge, sier Fredrik Andresen.

Hydro fanget raskt interesse for prosjektet. De hadde allerede vært involvert i en pilotstudie om temaet sammen med Andresen.

Én industrigigant og ett vekstselskap, begge tunge på kapital, teknologi og kompetanse. Hydro og Northvolt var en perfekt match.

Dermed hadde han en av landets virkelige industrigiganter på kroken. Andresen var likevel ikke fornøyd. Behovet, og dermed markedet, for fabrikken var enormt – og prekært. Her gjaldt det altså å snu seg rundt raskt for å få et forsprang.

Derfor ville han ha en partner til med på laget.

– Hydro er en supertanker. De kjører fort når de først kjører, men de kan ta lang tid å snu, forklarer han.

Ganske raskt falt blikket på svenske Northvolt, som er i ferd med å etablere en gedigen batterifabrikk over kjølen.

– De hadde brukt to år på å skape like stor børsverdi som Hydro hadde gjort på over 100 år. De ville gi oss moment og tempo, akkurat det vi trengte, sier Andresen.

I denne fabrikken vil Hydrovolt lukke kretsløpet for elbilbatterier.

Perfekt match

Én industrigigant og ett vekstselskap, begge tunge på kapital, teknologi og kompetanse. I tillegg har begge selskapene også en klar interesse av materialene Hydrovolt produserer. Northvolt fordi de produserer nye batterier, Hydro fordi en fjerdedel av batteriene består av et av deres viktigste produkter, aluminium.

– Hydro og Northvolt var en perfekt match, fastslår Fredrik Andresen.

Nå gjensto det bare å motivere dem til å investere i nettopp hans idé – og aller helst i hjembyen Fredrikstad.

Gode argumenter for Fredrikstad

– Ingen av selskapene er Kirkens Bymisjon, så jeg trengte gode argumenter. Heldigvis mente jeg å ha det, sier han.

Hydrovolt
Høyteknologi må til for å gjenvinne materialene batteriene inneholder.

– Batteriretur er Norges ledede på innsamling av elbilbatterier. Tilgangen på batterier var altså på plass allerede. Vi har også flere av Europas ledende bilprodusenter med på eiersiden, og har en mengde innovative løsninger, begynner han og fortsetter:

– I tillegg ligger Batteriretur like ved Borg havn, som gir en port videre til hele Europa. Det er viktigere enn mange tror.

Norge er lengst fremme i verden på elbiler. Da burde vi vel også være fremst på å resirkulere elbilbatterier?

Kommunikasjonssjef Anders Vindegg i Hydro bekrefter at alle disse faktorene spilte inn. Den aller viktigste grunnen var likevel Andresens selskap.

– Hydrovolts anlegg ble lagt til Fredrikstad fordi vi her blir «nabo» til Batteriretur, svarer han – før han legger til resten av begrunnelsene for hvorfor Hydrovolt og Fredrikstad er en så god match.

Fredrik Andresen berømmer også Fredrikstad kommune, statsforvalteren og det offentlige virkemiddelapparatet, og mener at de skal ha sin del av æren.

– Kommunen var fremoverlent og viste tydelig at de ville ha oss her. Det, sammen med 43 millioner fra Enova til risikoavlastning, var viktig, sier han.

Europas største, men bare starten

I mai startet Hydrovolt driften i et flunkende nytt anlegg, vis a vis Batteriretur i Fredrikstad. Samtidig overlot Fredrik Andresen rollen som daglig leder i selskapet til Peter Qvarfordt.

– Da var selskapet oppe å gå. Tidspunktet var riktig for å la andre ta over, så jeg kan konsentrere meg om Batteriretur, forklarer han.

Han er tydelig stolt over hva de har fått til, på knappe to år siden den første pressemeldingen om samarbeidet.

– Det er Europas største batteriresirkuleringsfabrikk, med fire ganger så stor kapasitet som vår nærmeste konkurrent. Og vi bygde den på ni måneder, stort sett over Teams, sier han.

Foreløpig har anlegget i Fredrikstad kapasitet til å resirkulere 12.000 tonn batteripakker i året, altså batteriene i cirka 25.000 elbiler.

Fredrik Andresen er klar på at dette bare er starten.

– Vi er først i verden og lengst fremme i verden. Europa trenger minst 10 Hydrovolt-fabrikker til i årene fremover for å dekke behovet. Det er hyggelig å lage piloten her i Fredrikstad, og Hydrovolt kommer til å utvide her i byen. På sikt er ambisjonen å 20-doble kapasiteten. Da må Hydrovolt ut også i Europa.

Om Hydrovolt
  • Anlegg for resirkulering av elbilbatterier i Fredrikstad.
  • Selskapet er eid 50/50 av Hydro og det svenske batteriselskapet Northvolt.
  • Åpnet kommersiell drift i mai i år, med kapasitet til å resirkulere 12.000 tonn batteripakker i året.
  • Blant materialene som gjenvinnes i anlegget er plast, kobber, gummi, stål, aluminium, elektrolytter og såkalt sort masse.
  • Den sorte massen fra anlegget i Fredrikstad sendes til Northvolt i Skellefteå, mens aluminiumet sendes til Norsk Hydro.
Om Batteriretur
  • Batteriretur i Fredrikstad samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge.
  • Batteriene sorteres, håndteres og lades ut, før de sendes til videre resirkulering andre steder.
  • Selskapet har blant annet utviklet verdensledende teknologi for håndtering av brukte elbilbatterier.

Les også

Tema:
Industriparken
Se eksempler på sirkulærøkonomi i praksis.i denne videoen om industrielle symbiose på Øra.
Tema:
Nettverk
Siden 2016 har IDYLL Festivalen i Fredrikstad økt fra 2,7 til 85 millioner i budsjett og fra 2500 til
Tema:
Nettverk
Siden de ikke kan sende alle elevene til MIT, henter Frederik II videregående skole det amerikanske prestisjeuniversitetet til Fredrikstad.