Gir arkitektene helt nye muligheter til tidlig simulering
Jarl Ture Vormdal i Griff Arkitektur ser stort potensial i løsningen Stian André Haugrim har utviklet.
Tema:
Innovasjon

Gir arkitektene helt nye muligheter til tidlig simulering

Allerede i betaversjon har flere ledende arkitektkontorer blitt med for å teste programvaren Spacio.

– Spacio tilgjengeliggjør en del simuleringer, slik at de kan gjøres allerede i en tidlig fase. Tanken er at det vil gi bedre og mer bærekraftige bygg, sier Stian André Haugrim.

Siden desember 2020 har Fredrikstad-mannen og to medgründere utviklet en programvare som kan predikere blant annet dagslys og skygge, energiberegninger og vind- og støyforhold i tilnærmet realtid. Programmet kan også automatisk foreslå alt fra romløsninger og parkeringsplasser til fordeling av bygningsmasser på en større tomt.

Og alt sammen er både enkelt og ekstremt raskt.

– Spacio handler om å løse designutfordringer raskt i en tidlig fase. Blant annet gjennom prediksjoner som kan hjelpe arkitekten til å umiddelbart kunne forkaste løsninger som ikke vil fungere – uten å bruke unødvendig tid og penger på å videreutvikle og simulere disse. På den måten reduserer det risiko, samtidig som programmet gir visuelt presentable modeller til byggherren, forklarer Stian André Haugrim.

Han legger til at også eiendomsutviklere kan bli en målgruppe, siden programvaren gir gode muligheter til å vurdere potensialet til en tomt.

Spacio tilpasser blant annet romløsninger ekstremt enkelt og raskt.

– Kan bli kjempestort

Bak Spacio står en typisk remote utviklerbedrift – de to andre partnerne holder til i Oslo og Göteborg – og hovedkontoret var Stians hjemmekontor i et boligfelt utenfor Fredrikstad.

Stian har imidlertid fast kontorplass hos et av arkitektkontorene som tester verktøyet i betaversjon, Griff Arkitektur i hjembyen.

NIELSTORP+ Arkitekter og White Arkitekter er også med på laget av betabrukere

Så raskt predikerer Spacio dagslyset i en leilighet når arkitekten flytter på vinduene.

– Spacio kan bli kjempestort. Markedet er jo enormt, sier Jarl Ture Vormdal, daglig leder i Griff Arkitektur.

Han legger til at digitale verktøy som Spacio passer perfekt inn i det paradigmeskiftet som arkitektbransjen er inne i, der mange av dagens operasjoner blir automatisert.

– Alle prosjekter starter med å teste ut en rekke ulike løsninger. Med software som denne kan vi teste ut et utrolig stort antall variasjoner raskt. Dermed vil noen tidlige faser kunne løses langt raskere enn i dag, forklarer han.

Jarl Ture Vormdal i Griff Arkitektur og Stian André Haugrim i Spacio
Jarl Ture Vormdal og Stian André Haugrim ser gjensidig nytte i å dele lokaler når sistnevnte utvikler Spacio.

Kjerneteam med stor kompetanse

NIELSTORP+ Arkitekter og White Arkitekter er også med på laget av betabrukere, samt et par modulhusprodusenter og noen kommuner i Norge og Sverige.

Tilbakemeldingene så langt er veldig positive, forteller Stian André Haugrim.

Så har da også de tre gründerne bak Spacio førstehånds erfaring med brukernes behov. Alle tre har nemlig jobbet i arkitektkontorer tidligere. Mens de to medgründerne har arkitektutdannelse, er Stian utdannet tømrer og BIM-tekniker – det siste innebærer å lage 3D-modeller av bygningsprosjekter.

Bransjeerfaringen og nettverket har ikke bare gjort det lettere å få betabrukerne med på laget. Det gir også en god forståelse for hele prosessen programvaren skal brukes i.

Stian André Haugrim i SpacioPå den måten reduserer det risiko, samtidig som programmet gir visuelt presentable modeller til byggherren

– Et av målene våre er å alltid tegne byggbare bygg, altså bygg som faktisk lar seg gjennomføre. Derfor bruker vi hele erfaringsspekteret vårt, ikke bare arkitektteknisk men også bygningsteknisk, sier Stian.

Jarl Ture Vormdal i Griff Arkitektur og Stian André Haugrim i Spacio
Jarl Ture Vormdal i Griff Arkitektur er bare en av flere betabrukere som Stian André Haugrim og Spacio kan høste erfaringer fra.

Bra utvikler-miljø

Selv om de tre gründerne står for størsteparten av utviklingen av programmet, må Spacio-teamet også hente inn hjelp utenfra.

Stian André Haugrim trekker inn tilhørigheten til Fredrikstad som en fordel.

– Vi har behov for eksperter innenfor mange felt. De er det lett å finne her. Byen har et stort utvikler- og techmiljø, og et aktivt «community» hvor det er lett å møte folk, sier han.

Jarl Ture Vormdal– Spacio kan bli kjempestort. Markedet er jo enormt.

Målet er at første salgsversjon av Spacio skal være klar til lansering innen sommeren – med en kjerneversjon som kan utvides med ulike moduler utfra behov.

Han tror imidlertid ikke på roligere dager etter lansering.

– Vi kommer til å utvikle Spacio i lang tid fremover. Det er så mange utfordringer må løses i bransjen, sier han.

Om Spacio
  • Modelleringsverktøy for nye bygg og bydeler.
  • Selskapet bak programvaren har hovedkontor i Fredrikstad.
  • Programmet vil gi realtime prediksjon av bl.a. dagslys, skygge, støy, vind og energiberegning.
  • Bl.a. parkeringsplasser og romløsninger blir tilpasset umiddelbart etter hvert som du gjør endringer.
  • Programmet bruker maskinlært prediksjon i stedet for simuleringer for å unngå ventetiden. For reell simulering av dagslys tilbyr samme team verktøyet Otonomi.

Les også

Tema:
Teknologi
Strømpriser på rundt 30 øre per kWh, alt inkludert. Det er ikke rart at flere og flere bedrifter installerer
Tema:
Teknologi
Fredrikstad-selskapet Showfabrikken har gått fra showproduksjon til animasjonsproduksjon, e-læring og livestreaming – og vokst seg store.
Tema:
Teknologi
Skal du lage det beste systemet for lagerstyring eller netthandel, må du forstå kundens «business» og hvordan sluttbrukerens arbeidshverdag