Sender IT-utviklerne «på gølvet» for å lære
Simon (fra høyre) og Morten Pettersen i IntegrasjonsPartner bruker mye tid på å forstå hvordan kundene faktisk jobber, som her hos PM Karlsson og Batteriretur.
Tema:
Teknologi

Sender IT-utviklerne «på gølvet» for å lære

Skal du lage det beste systemet for lagerstyring eller netthandel, må du forstå kundens «business» og hvordan sluttbrukerens arbeidshverdag ser ut. Det har IntegrasjonsPartner tatt konsekvensen av.

Fredrikstad-bedriften startet med å utvikle EDI-løsninger, men har etter hvert bygd en avansert integrasjonsplattform og egen programvare for lagerstyring, netthandel og ordrefangst. Og det med suksess.

De siste fem–seks årene har Integrasjonspartner doblet antallet ansatte, og også omsetningen har vist jevn vekst.

Morten Pettersen i IntegrasjonsPartner
Daglig leder Morten Pettersen og IntegrasjonsPartner får stadig flere kontrakter med nasjonale selskaper.

Daglig leder Morten Pettersen tilskriver suksessen både gode ansatte – og at selskapet strekker seg langt for å forstå kundenes behov.

– Det er svært spesialiserte systemer vi utvikler. Og de skal brukes i svært avanserte operasjoner, begynner han. Han bruker selskapets programvare for lagerstyring som eksempel.

– For virkelig å kunne utvikle for et godt lagersystem, må du forstå prosessene ute hos kunden. Du må ha vært på et lager, og forstå hvordan det er organisert, hvor varene bør plasseres, og hvordan vareflyten blir mest mulig effektiv. Først når du forstår det – og interesserer deg for det – er du i stand til å kode og implementere et system som gir full verdi for kunden, sier han.

Det samme er tilfellet når selskapet utvikler netthandelsløsninger.

–Vi leverer hovedsakelig «business to business»-løsninger. Da må vi evne å sette oss inn i kundens salgs- og leveranseprosess slik at løsningen bidrar til å øke salget, effektivisere ordrebehandlingen og øke servicegraden overfor vår kundes kunder. Selvsagt er teknologi og utviklerkompetanse viktig, men det hjelper lite hvis man ikke forstår kundens behov. Når netthandelsplattformen bidrar til økt salg, reduserte administrasjonskostnader og bedre kundeopplevelse for sluttkundene, har vi lykkes! Om man har skrevet verdens mest effektive kode er det ingen som bryr seg om…

Krever opplæring

IntegrasjonsPartners behov for både IT-kompetanse og relevant erfaring gjør det naturlig nok utfordrende å rekruttere.

– Da vi lyste ut en prosjektlederstilling, fikk vi mange godt kvalifiserte søkere. Mens for eksempel systemutviklere med tung logistikkerfaring er som å lete etter nåla i høystakken. Vi er heldige som har noen ringrever som har jobbet innen våre fagområder i mange år. Men når vi vokser og trenger flere folk, er det som oftest lang læretid før man blir skikkelig god, sier Pettersen.

IntergrasjonsPartner hos Batteriretur
Morten Pettersen (f.v.), Simon Pettersen og Henning André Hansen i IntegrasjonsPartner nøyer seg ikke bare med digitale møter med kunde PM Karlsson, suksessen ligger også i fysiske besøk for å få bedre forståelse for kundenes forretningsmodell.

– Skal man eksempelvis drive med systemutvikling på et lagerstyringssystem, bør man jobbe ute hos kundene og tåle å bli «møkkete på fingrene» for å forstå behovet og hvor skoen trykker. Da bygger man erfaring som er nødvendig for å kunne drive med det man kanskje aller mest har lyst til – nemlig å kode, fortsetter han.

Prosess- og forretningsforståelsen er avgjørende for å bygge gode løsninger, mener Morten Pettersen.

IntegrasjonsPartner
Kodingen er bare én del av jobben når du skal lage et avansert datasystem.

– Og ikke minst evnen til å gjøre de siste skreddersydde tilpasningene som skaper god flyt i kundens arbeidshverdag, sier han.

Større og større kunder

At løsningene gir stor verdi, begynner også å vise seg i kundelisten. Etter å ha begynt med småbedrifter i Fredrikstad-området på slutten av 90-tallet, konstaterer Pettersen nå at IntegrasjonsPartner vinner kontrakter også med store nasjonale selskaper, deriblant bensinstasjonskjedene YX og Uno-X, bilimportøren RSA BIL og faghandelsaktøren TESS.

Pettersen vurderer likevel ikke å flytte bedriften fra hjembyen.

– Jeg tror det er en fordel å holde til i Fredrikstad. Det er en attraktiv by med stor tilflytning. Det kan nok være litt færre kandidater å velge mellom her enn i Oslo, men når vi først finner de rette folkene og de trives i jobben, så blir de lenge. Det gir et lengre perspektiv og gjør det lettere å investere i de ansatte, sier han.

Om IntegrasjonsPartner
  • Utvikler, implementerer og supporterer smart programvare for handels- og logistikkprosesser.
  • Tilbyr EDI, lager- og logistikkløsninger, netthandelsløsninger og selgerløsninger – alt sammen fullintegrert med bedriftens øvrige forretningssystemer.
  • Har utviklet integrasjonsmotoren eSENTRAL, netthandelsløsningen eSHOP, lagerstyringssystemet bizClick logistics og selgerløsningen bizClick mobile sales.
  • Selger programvare direkte og gjennom partnere.
  • Holder til i Fredrikstad og har 28 ansatte.

Les også

Tema:
Innovasjon
Gründerbedriften Becour fra Fredrikstad skal sikre at 383 IKEA-butikker i 31 land er bærekraftige – på en måte som
Tema:
Industriparken
Et nytt, høyteknologisk 100-millionersanlegg i Fredrikstad vil gi Norge kortreist tilgang til resirkulert aluminium – og mindre transport til
Tema:
Innovasjon
For halvannet siden fikk driftsplanlegger renovasjon Terje Jacobsen og overingeniør Geir Anker i geomatikkavdelingen i Fredrikstad kommune en idé: