Er du sjef og alltid på jobb? Tenk på signaleffekten
Fysisk aktivitet er enda viktigere jo flere av oss som får stillesittende jobber. Derfor må arbeidsplassene tenke mer kreativt på hvordan de kan legge opp til aktive medarbeidere, mener Svein Kristiansen i MSK Klinikken.
Tema:
Nettverk

Er du sjef og alltid på jobb? Tenk på signaleffekten

Å ha fysisk aktive medarbeidere gir færre sykemeldinger og bedre trivsel på jobb. Men løsningen er hverken pisk eller gulrot.

Det mener Svein Kristiansen, som er daglig leder i MSK Klinikken i Fredrikstad og idrettsmedisinsk ansvarlig i Olympiatoppen Østlandet.

Som manuellterapeut har han gitt mange råd om sittestilling og ergonomisk riktige arbeidsplasser opp gjennom årene. Men det begynner å bli lenge siden.

Nå er fokuset et helt annet:

For å få sykemeldte ansatte tilbake, og forebygge nye sykemeldinger, er trivsel og fysisk aktivitet nøkkelen, forklarer Kristiansen.

Trivsel og trening gir friske ansatte

– Forskningen viser faktisk at ergonomi ikke har så mye å si for mengden sykemeldinger på en arbeidsplass. Nøkkelen til å ha friske ansatte, er at de ansatte har det bra, sier han.

Manuellterapeuten og kursholderen legger til at forskningsfunnene har snudd nesten helt om på et av de grunnleggende spørsmålene han stiller til nye pasienter.

– Før spurte jeg: «Hva gjør du på jobben?» Nå spør jeg i stedet: «Hvordan har du det på jobben?» Hvis de hater den, spør jeg dem ikke om hvordan kontorstolen deres er, sier han.

For å få sykemeldte ansatte tilbake, og forebygge nye sykemeldinger, er trivsel og fysisk aktivitet nøkkelen.

I tillegg til å bygge trivsel, anbefaler Kristiansen ledere og mellomledere til å tenke smart rundt ett spørsmål: Hvordan kan de hjelpe sine medarbeidere til å holde seg fysisk aktive?

– Ingen tiltak fungerer like bra som fysisk aktivitet. Det gir økt trivsel, og er øverst på lista over hva som virker positivt på både fysiske plager og lettere psykiske lidelser. I tillegg har det ingen bivirkninger, understreker han.

Svein Kristiansen daglig leder i MSK Klinikken i Fredrikstad
Aktivitet er ofte god behandling. Derfor har MSK Klinikken et godt utstyrt treningsrom.

Sjefer bør være gode eksempler

Friskere ansatte kan gi store utslag på bunnlinja. Én ukes sykefravær kostet i gjennomsnitt 17.000 kroner i fjor – bare i ekstrakostnader – ifølge NHO, som igjen baserer seg på en Sintef-undersøkelse.

Utfordringen er å finne ut hvordan arbeidsgiverne kan få sine ansatte til å ta gode valg i hverdagen. Der har Svein Kristiansen ikke noe fasitsvar.

Folk som er aktive produserer mer, orker mer, sover bedre, og har det bedre.

Svein Kristiansen daglig leder i MSK Klinikken i Fredrikstad
Mange av dagens motivasjonstiltak treffer nesten utelukkende dem som allerede er aktive, sier Svein Kristiansen.

– Jeg tror faktisk at det mest effektive er å gå foran med et godt eksempel selv. Der tror jeg mange ledere og mellomledere synder, og jobber skjorta av seg på bekostning av både trening, helse og sosialt liv, sier han og fortsetter:

– Hvilket signal tror du det sender hvis nærmeste leder jobber seg i veggen? Ofte vil også andre i teamet ta etter.

Mange tiltak gir kortvarig effekt

Private og offentlige arbeidsplasser har forsøkt en rekke tiltak for å motivere sine ansatte til å trene. Ifølge Kristiansen har ingen av dem vist seg å ha langvarig effekt på mer enn i beste fall et lite mindretall av medarbeiderne.

Han mener at sykle-til-jobben-aksjoner, sponsing av medlemskap på treningssenter, og trening i arbeidstid har én ting felles:

De gir kanskje en kortvarig effekt. Men ganske raskt mobiliserer tiltakene kun de som allerede er aktive, trives på jobb og har lite sykefravær.

– Jeg har meldt meg på sykle-til-jobben-aksjon selv. Problemet er at jeg sykler til jobben uansett. Den eneste forskjellen er at jeg nå kan få premie for det, illustrerer han.

– Sannheten er at det er kjempevanskelig å motivere de ansatte til å være fysisk aktive. Jeg tror at det er starten. Vi må stikke fingeren i jorda og innse at det er vanskelig, og at vi må være enda mer kreative i løsningene, sier Svein Kristiansen.

Arbeidsgivere som lykkes, vil ikke bare spare kostnader til sykemeldinger. Høyst sannsynlig vil de også få bedre resultater.

– Vitenskapen er krystallklar. Folk som er aktive produserer mer, orker mer, sover bedre, og har det bedre. Dermed er det trolig lurt å investere én time til fysisk aktivitet uansett – selv når du ligger an til 12 timer overtid den uka, sier han.

 

 

 

 

 

Om MSK Klinikken
  • Fysioterapiklinikk i Fredrikstad.
  • Undersøker, vurderer, behandler og rehabiliterer folk med plager og problemer i nerve-, muskel og skjelettsystemet.
  • Startet i 2011 av Svein Kristiansen. Teller i dag 11 medarbeidere.
Om Svein Kristiansen
  • Manuellterapeut og daglig leder i MSK Klinikken AS i Fredrikstad og manuellterapeut hos Fredrikstad Idrettsmedisin.
  • Idrettsmedisinsk ansvarlig i Olympiatoppen Østlandet og medisinsk ansvarlig i Fredrikstad Ballklubb Elite Kvinner.
  • Har publisert fagfellevurderte artikler i fagbladet Fysioterapeuten.
  • Har undervist over 1000 timer de siste 10 årene ved grunnutdanningen ved Høgskolen i Oslo, på kurs til fysioterapeuter både på bachelor- og masternivå samt veiledning av mastergradsstudenter og spesialistkandidater.

Les også

Tema:
Industriparken
Trodde du at resirkulert jern ikke kunne bli like godt som nytt? Da bør du se til Fredrikstad, hvor
Tema:
Nettverk
Siden de ikke kan sende alle elevene til MIT, henter Frederik II videregående skole det amerikanske prestisjeuniversitetet til Fredrikstad.
Tema:
Industriparken
Én industriell gigant og én vekstrakett. Fredrik Andresen fikk med seg akkurat de partnerne han ønsket til satsingen Hydrovolt