Film fra Øra vist på nordisk konferanse om sirkulærøkonomi
Tema:
Industriparken

Film fra Øra vist på nordisk konferanse om sirkulærøkonomi

Se film fra Øra som viser sirkulærøkonomi i praksis.

16. juni gikk den nordiske konferansen ‘Circular Economy in the Nordics – How can we make it happen?´. Konferansen ble åpnet av Klima- og miljøministeren Espen Barth Eide og hadde et spennende program med fokus på sirkulærøkonomi. I forkant av konferansen hadde Øra besøk av et film-team som ønsket å vise eksempler på sirkulærøkonomi i praksis. Her er resultatet der bl.a. Barth Eide orienterer om sirkulærøkonomi og NCCEs Natalia Mathisen forteller om den industrielle symbiose på Øra:

Les også

Tema:
Industriparken
EarthresQue skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.
Tema:
Øra relatert
Selv uten tiltak er Borg Havn i Fredrikstad en del av løsningen for å kutte i klimagassutslippene. Like fullt
Tema:
Øra relatert
Gjennom forskning og utvikling fremmer hjørnesteinsbedriften bærekraftige alternative proteinkilder som larver og tunikater.