Digital omvisning fra den industrielle symbiosen på Øra Industriområde
Tema:
Øra relatert

Digital omvisning fra den industrielle symbiosen på Øra Industriområde

Øra-området er i ferd med å befeste sin posisjon som nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Norge. Bli bedre kjent med området her.

Øra-området er i ferd med å befeste sin posisjon som nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Norge, både gjennom praktisk handling og i en forsknings- og undervisningssammenheng. For å gi flere innsikt i forretningsvirksomheten knyttet til sirkulærøkonomi og industriell symbiose blant aktørene ved Øra, har de gått sammen og laget en digital omvisning.

Les også

Tema:
Øra relatert
«Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose» er et prosjekt der flere bedrifter på Øra i Fredrikstad, samt forskningsinstitutter og andre
Tema:
Øra relatert
Selv uten tiltak er Borg Havn i Fredrikstad en del av løsningen for å kutte i klimagassutslippene. Like fullt
Tema:
Industriparken
Se eksempler på sirkulærøkonomi i praksis.i denne videoen om industrielle symbiose på Øra.