Digital omvisning fra den industrielle symbiosen på Øra Industriområde
Tema:
Øra relatert

Digital omvisning fra den industrielle symbiosen på Øra Industriområde

Øra-området er i ferd med å befeste sin posisjon som nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Norge. Bli bedre kjent med området her.

Øra-området er i ferd med å befeste sin posisjon som nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Norge, både gjennom praktisk handling og i en forsknings- og undervisningssammenheng. For å gi flere innsikt i forretningsvirksomheten knyttet til sirkulærøkonomi og industriell symbiose blant aktørene ved Øra, har de gått sammen og laget en digital omvisning.

Les også

Tema:
Øra relatert
For mange kan «industriell symbiose» være noe som virker ukjent og nytt, men begrepet ble brukt allerede i 1940.
Tema:
Øra relatert
Gjennom forskning og utvikling fremmer hjørnesteinsbedriften bærekraftige alternative proteinkilder som larver og tunikater.
Tema:
Øra relatert
Selv uten tiltak er Borg Havn i Fredrikstad en del av løsningen for å kutte i klimagassutslippene. Like fullt