Digital omvisning fra den industrielle symbiosen på Øra Industriområde
Tema:
Øra relatert

Digital omvisning fra den industrielle symbiosen på Øra Industriområde

Øra-området er i ferd med å befeste sin posisjon som nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Norge. Bli bedre kjent med området her.

Øra-området er i ferd med å befeste sin posisjon som nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Norge, både gjennom praktisk handling og i en forsknings- og undervisningssammenheng. For å gi flere innsikt i forretningsvirksomheten knyttet til sirkulærøkonomi og industriell symbiose blant aktørene ved Øra, har de gått sammen og laget en digital omvisning.

Les også

Tema:
Industriparken
Se eksempler på sirkulærøkonomi i praksis.i denne videoen om industrielle symbiose på Øra.
Tema:
Øra relatert
EarthresQue skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.
Tema:
Øra relatert
For mange kan «industriell symbiose» være noe som virker ukjent og nytt, men begrepet ble brukt allerede i 1940.