Ansatt for å kutte – har økt med 25 årsverk
– Vi leverer gode resultater. Og det som er moro, er at vi ser potensial internt til å gjøre ting enda bedre, sier daglig leder i Unger Fabrikker, Jan Ivar Ruud.
Tema:
Forskning

Ansatt for å kutte – har økt med 25 årsverk

Jan Ivar Ruud kom til Unger Fabrikker i Fredrikstad for å nedbemanne. 12 år senere har bedriften gått fra 90 til 115 årsverk.

Da han begynte som daglig leder i Fredrikstad-bedriften i 2006, var en av de første oppgavene å ta fatt på nedskjæringer. Unger Fabrikker skulle automatisere, og ett skift skulle kuttes ut. Målet var å gå fra 90 til 85 årsverk.

Den målsetningen gikk bare sånn passelig, uten at noen klager av den grunn.

Tok tre grep

Parallelt med automatiseringen tok Ruud og resten av Unger-ledelsen nemlig også andre grep:

De opprettet en egen utviklingsavdeling, og ansatte egne selgere i stedet for å bruke eksterne salgsagenter. I tillegg satset Ruud knallhardt på organisasjonsutvikling. Han begynte med felles kurs for alle ansatte, som avsluttes med gruppeoppgaver der fagfeltene møttes: «Gutta på gølvet» jobber sammen med selgere, administrasjon og spesialister.

De nye grepene ga raskt resultater.

Vi har høyere lønnsnivå i Norge enn hos konkurrentene. Men vi har også en kultur for å jobbe sammen. Den må vi utnytte og foredle. Ved å bygge ned avstanden mellom de ulike miljøene, utnytter vi humankapitalen i hele organisasjonen, forklarer Ruud.

På samme måte visste han at egne, ansatte selgere ville ha en helt annen interesse i å utvikle selskapet enn rene agenter har.

– Vi fikk en helt annen kontakt med kundene, og et helt annet samarbeid mellom våre teknikere og kundens teknikere. Det førte igjen til at vi kunne lage bedre produkter, sier han.

Sterk vekst

Daglig leder ved Unger Fabrikker, Jan Ivar Ruud
Sterk vekst gjør at Unger fabrikker har måttet bygge ut .fabrikken

Nå, 12 år senere, synes det godt på både fabrikken og bunnlinja, og ved juletider når fabrikkeier Olav Thon kommer med rød lue og deler ut bonus til de ansatte.

I stedet for å bli færre, har nemlig Unger Fabrikker gått fra 90 til 115 årsverk. Fabrikken har blitt bygd ut.

Fredrikstad-selskapet som «alltid» hadde stram økonomi, har de tre siste årene gått mellom 71 og 92 millioner kroner i overskudd. I fjor var selskapet en av ti nominerte til den norske Eksportprisen.

Skal jobbe smartere

Med så gode tall er det ikke rart at Ruud er både blid og lystig når han forteller.

– Du virker blid og fornøyd?

– Det er mye lettere, det. Vi leverer gode resultater. Og det som er moro, er at vi ser potensial internt til å gjøre ting enda bedre, svarer Ruud, og skynder seg å legge til:

– Da tenker jeg ikke på å redusere antall mann. Derimot skal vi redusere vann- og energiforbruket, og produsere mindre avfall. Det er spennende prosesser, særlig fordi vi går bra samtidig som vi ser klare muligheter for å gjøre ting enda bedre og mer lønnsomt.

Fabrikkens utviklere jobber også med et prosjekt som kan gi Fredrikstad-selskapet enda et bein å stå på.

Mens Unger Fabrikkers spesialprodukter i dag brukes til rengjørings- og vaskemidler, som blant annet Zalo, og i gips- og betongproduksjon, snuser selskapet nå også på muligheten for å bruke sin kjemiske spisskompetanse til å øke utvinningsgraden i eksisterende oljefelt.

Må være best

Utviklingsavdelingen Unger Fabrikker
Valget om å opprette en egen utviklingsavdeling, har vært viktig for Unger-suksessen de senere årene.

Som underleverandør til internasjonale giganter, har Unger Fabrikker ingen konkurrenter med kontor i Skandinavia. Samtidig går hele 92 prosent av omsetningen til eksport.

Det betyr at selskapet må konkurrere med bedrifter i land med betydelig lavere lønnsnivå.

Lønnsnivået gjør at vi ikke kan satse på ren masseproduksjon, eller å kopiere det konkurrentene allerede lager. VI må utvikle høyverdige produkter, og gi kundene en klar fordel av å jobbe sammen med oss.

– Målet vårt er at kundenes utviklingsavdelinger skal sitte der og si: «Nå går vi til Unger og spør om de vil løse dette sammen med oss.» Dit har vi kommet med en del av kundene, sier Ruud.

Tror på samarbeid

Direktør Jan Ivar Ruud, Unger fabrikker.
Få om noen har like høy kompetanse på toalettblokker som Unger Fabrikker.

57-åringen har fortsatt å satse på organisasjonsutvikling. Hvert år inviterer han alle ansatte på samling etter samme lest som den første. Det vil si at tverrfaglige grupper får i oppgave å samarbeide om et prosjekt.

Han har i det hele tatt stor tro på samarbeid, både internt og eksternt.

Derfor ser han det som en stor fordel å ligge nettopp i Fredrikstad, hvor han har funnet samarbeidspartnere innen alt fra maskinlæring, IT-løsninger og teknologi til intern kompetansebygging – og selvfølgelig et stort miljø av andre industribedrifter.

– Det er et godt industrimiljø i Fredrikstad, og et godt samarbeidsklima. Så vi har helt klart en fordel av å holde til her, sier Jan Ivar Ruud.

Og fremtiden for Unger Fabrikker?

– Hvilken vei markedet går, vet vi ikke. Men er i hvert fall godt rustet. Vårt mål er at våre kunder skal komme til oss fordi de syns at vi er de beste å samarbeide med. Og vi er på god vei, svarer han.

Unger Fabrikker
  • Kjemisk industribedrift i Fredrikstad som produserer annioniske tensider til bruk i blant annet vask- og rengjøringsmidler som Zalo, toalettblokker, gipsplater og betong.
  • Omsetter for ca. 650 millioner kroner. Hadde i 2017 et overskudd på 85 millioner før skatt.
  • 92 % eksport, noe som gjør at de konkurrerer med internasjonale giganter.
  • Har som målsetting å utvikle høyverdige produkter slik at de internasjonale kundene ønsker å samarbeide med Unger.
  • I sin egen utviklingsavdeling jobber de både på oppdrag fra kundene og selvstendig for å forbedre produktene og finne nye anvendelser.
  • Etablert i 1922. I dag heleid av Olav Thon Gruppen.

Les også

Tema:
Industriparken
Hvis forskningsprosjektet LOUISE lykkes, vil vi være nærmere en CO2-fangstmetode som er billigere og mer effektiv enn dagens kommersielle
Tema:
Innovasjon
Perfekt timing og smart produkt har gitt en drømmestart for gründereventyret til Tidbit-skaperne Emil Oliver Hamborgstrøm og André Lier
Tema:
Innovasjon
Hvert år bruker det norske forsvaret 15 millioner såkalte «rødfis». Nå har Fredrikstad-bedriften NXTech utviklet en elektronisk erstatning sammen