Robotene er her
Disse robotene produserer laser-banker til laserprojektorene, forteller produksjonssjef Vegard Nøklegård.
Tema:
Forskning

Robotene er her

At roboter jobber side om side med oss er ikke noe som ligger veldig langt fram i tid. På montasjeavdelingen hos Barco i Fredrikstad er målet 60 prosent automatisering innen 2020.

– Vi startet med bruk av roboter på lageret og i produksjonen for ni år siden. Skal vi klare å beholde arbeidsplasser i Norge, er det ingen vei utenom, forteller produksjonssjef Vegard Nøklegård hos Barco Fredrikstad.

Barco er et digert internasjonalt selskap som driver med høyteknologisk presentasjon av bilder med en avdeling i Fredrikstad som er verdensledende innen sine nisjer. Her designes og produseres høyteknologiske prosjektorer som brukes i alt fra avanserte flysimulatorer til hjemmekino i luksusmarkedet.

Kunder i Hollywood

I Habornveien i Gamle Fredrikstad produseres det avanserte prosjektorer for de internasjonale nisjemarkedene i high-end-sjiktet. Selskapet er best i klassen og et såkalt teknologisk «center of excellence» for gigakonsernet når det gjelder prosjektorer som blant annet brukes i simulatorer, museer, mindre konsertarenaer, planetarier og hjemmekino.

– I vårt hjemmekinosegment består kundene for det meste av velstående fotballspillere og Hollywood-produsenter, kommenterer Lars Lemhag som er General Manager hos Barco Fredrikstad.

– Men vårt største marked er innenfor simulering. Våre prosjektorer muliggjør trening i en fullstendig realistisk flysimulator uten å noen gang ta av fra bakken, presiserer Lemhag.

Barco Fredrikstad er også en ledestjerne innen automasjon og bruk av roboter i produksjonen. Det er derfor ikke overraskende at selskapet har fått 11 millioner i støtte fra Forskningsrådet til forskningsprosjektet FREM (Fleksibel Robotisert Elektromekanisk Montasje) som skal ta menneske/robot-samarbeid til et nytt nivå.

Roboter som samarbeider

– Automasjon i industrien er hverken nytt eller revolusjonerende. Men når vi skal kombinere elektronikk og mekanikk blir det ofte for komplekst design for dagens roboter. Det er altså en ny og mer avansert teknologi i robotsammenheng vi snakker om. Gjerne referert til som samarbeidende roboter, forteller Nøklegård.

Dette fordrer, naturlig nok, en helt ny måte å designe elementene og produksjonslinjene på.

– Vi må bevege oss vekk fra design av produkter for håndtering av menneskehender til å designe det slik at det er mulig å automatisere produksjonen i høyest mulig grad. Vår målsetting om 60 prosent automasjon innen tre år er absolutt innenfor rekkevidde, stadfester Nøklegård.

På dagens fabrikk er lageret og kretskortproduksjonen allerede mer eller mindre automatisert.

– Vi har seks mobile roboter som plukker deler i 8500 ulike kasser på lageret. De jobber dag og natt, forteller Nøklegård.

Industri 4.0

Veien til mer avanserte oppgaver er imidlertid krevende, og et forskningsprosjekt av dette omfanget kommer godt med på veien. Intensjonen med prosjektet er å oppnå kostnadseffektiv produksjon av elektromekaniske produkter. Det skal utvikles nye løsninger som utnytter kunstige sanseapparat og gir roboter forståelse for hva de skal gjøre når et gitt objekt er tilstede.

– En del av produksjonen kan bestå av ett til flere kretskort, kabler og kontakter som ofte skal loddes, skrues eller limes. Noen produkter består av flere små delprodukter som monteres sammen til større sluttprodukter. Normalt krever slike oppgaver nøye inspeksjon av mennesker og evnen til å føle seg frem, forklarer Nøklegård.

Automatisering og bruk av avanserte roboter er nettopp hva de velkjente globale megatrendene «Factory of the future» og «Industri 4.0» dreier seg om.

I showrommet testes og presenteres prosjektorer til blant annet flysimulatorer, næringsliv og high-end hjemmekinoer, forteller produktsjef Vegard Nøklegård og General Manager Lars Lemhag.

– «Alle» jobber mot Industri 4.0 nå. Skal vi unngå at verdiskapningen forsvinner ut av landet, og mest sannsynlig til Kina hvor det investeres massivt i robotisering, må vi satse her i Norge. Som land ligger vi bak både Sverige og Danmark, selv om vi i Barco Fredrikstad er ledende innenfor området, kommenterer Lemhag.

Roboter hindrer utflagging

Målet er altså roboter som kommuniserer med andre roboter, og mennesker, slik at en arbeidsprosess går strømlinjeformet og blir mer effektiv.

– Vi går fra robotanlegg som er buret inne grunnet sikkerhetstiltak til roboter som beveger seg sammen med mennesker og kan si «flytt deg» om noen står i veien eller si fra til andre roboter at «nå er jeg tom for komponenten, hent mer». Her ligger det uante muligheter, og vi er allerede godt på vei med flere systemer som vi har utviklet de siste tre årene, sier Nøklegård.

Roboter vil ikke ekskludere mennesker.

– Fortsatt er det menneskehender som setter sammen robotene hos robotprodusentene, og det vil alltid være behov for menneskelig ledelse og vedlikehold. Men jobbene vil bli mer spesialisert og vi vil ha behov for mer høykompetent arbeidskraft i fremtiden, konkluderer Nøklegård.

Forskningsprosjektet FREM
  • FREM står for Fleksibelt Robotisert Elektromekanisk Montasje. Intensjonen med dette forskningsprosjektet er å oppnå kostnadseffektiv produksjon av elektromekaniske produkter i Norge. Samarbeidspartnere i prosjektet er Norautron AS, Mektron Robotikk AS og SINTEF Raufoss Manufacturing AS.
  • Om prosjektet leder frem til gode resultater vil det øke lønnsomheten og konkurransedyktigheten til samtlige bedrifter både nasjonalt og internasjonalt. Det vil samtidig være en betydelig innovasjon i bransjen og et viktig bidrag til forskningsfronten i Industri 4.0. Prosjektet har fått 11 millioner i støtte fra Forskningsrådet.
  • Barco Fredrikstad
  • Barco Fredrikstad er del av et globalt teknologiselskap som har kontorer i mer enn 90 land verden over. Hovedsakelig utvikler selskapet, med hovedkontor i Belgia, nettverksbaserte visualiseringsprodukter innen underholdning, næringsliv og helsesektoren. Selskapet omsatte for mer enn 1,102 milliarder euro i fjor.
  • Avdelingskontoret i Fredrikstad er verdensledende innen sine nisjevirksomheter og er selskapets «center of excellence» i 1-chip-teknologi. Barco Fredrikstad spesialiserer seg på projeksjon innen «simulation», «visitor attractions», «scientific visualization» og «high-end residential cinema».
  • Sammen med Norautron AS i Horten er de med i robotiseringsprosjektet for å bli ledende innen menneske-robot samarbeid både i Norge og internasjonalt.

Les også

Tema:
Teknologi
En dårlig tetning fikk romfergen «Challenger» til å eksplodere i 1986. Nå utvikler Fredrikstad-selskapet Seal Engineering teknologi som skal
Tema:
Teknologi
Optiske sensorer og presise trykkluftkanoner må til for å gjøre din og min søppel om til verdifulle råstoffer.
Tema:
Industriparken
Én industriell gigant og én vekstrakett. Fredrik Andresen fikk med seg akkurat de partnerne han ønsket til satsingen Hydrovolt