Fredrikstad har blitt et eldorado for ingeniører
Multiconsult har prosjektert det nye Munch-museet i Oslo. (Illustrasjon: Estudio Herreros/Kultur- og idrettsbygg, Oslo KF.)
Tema:
Innovasjon

Fredrikstad har blitt et eldorado for ingeniører

– Her får du muligheten til å jobbe med de mest spennende prosjektene i landet, sier Armand Åsheim i Multiconsult – én av flere bedrifter som har fått ingeniørmiljøet i Fredrikstad til å blomstre de siste årene.

Etter at avdelingen for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold (HiØ) ble flyttet til Fredrikstad i 2010, begynte ingeniørmiljøet i samme by å vokse. Stadig flere av de store ingeniørbedriftene har i dag samlet seg i en klynge rundt høgskolen, og vi finner for eksempel selskaper som Multiconsult, Rambøll og Cowi kun et steinkast unna HiØs campus. I tillegg finnes det flere ingeniørbedrifter med kontorer andre steder i nærheten.

Totalt jobber det i dag om lag 500 ingeniører og arkitekter i Fredrikstad – og etterspørselen etter ny arbeidskraft fortsetter å vokse. At forholdene ligger så godt til rette for ingeniørvirksomhet i denne byen er likevel ingen tilfeldighet.

– Det er flere ingeniører som jobber her enn det egentlig er bruk for i hele Østfold, men vi får oppdrag overalt, forteller Armand Åsheim i Multiconsult.

– Vi har et samfunnsansvar

Armand Åsheim i Multiconsult
– Det er flere ingeniører som jobber her enn det egentlig er bruk for i hele Østfold, men vi får oppdrag overalt, forteller Armand Åsheim i Multiconsult.

For Multiconsult har nærhet til høgskolen, og de mulighetene for samarbeid som det medfører, vært viktig på en rekke områder. Blant annet underviser flere av de ansatte i ingeniørfag ved høgskolen. Enkelte av studentene gjør Bachelor oppgavene sine hos ingeniørbedriften, eller har praksis hos dem i sommerferien. Nærheten til HiØ er ikke minst viktig med tanke på rekruttering.

Vi føler at vi også har et samfunnsansvar, og at vi blant annet kan stille med lærerressurser til ingeniørutdanningen. Det er viktig for Fredrikstad å kunne tilby høyutdanningsjobber, og dette er noe vi kan bidra med. Vi får samtidig god tilgang til ingeniører, sier regiondirektør Armand Åsheim i Multiconsult.

Sterkt ingeniørmiljø

Hos Multiconsult jobber alle typer ingeniører, for eksempel innen tekniske fag, VVS, elektro, vann- og avløp, samferdsel og prosjektledelse. De jobber med planlegging og prosjektering av byggeprosjekter som skoler, næringsbygg, alle typer stasjoner og kulturbygg, samt en rekke prosjekter innen samferdsel og infrastruktur, industri, olje, gass og energi.

På flere av prosjektene samarbeider de med andre ingeniørbedrifter i området. Ett eksempel er utbyggingen av Østfoldbanen på oppdrag fra Bane NOR, hvor Cowi og Multiconsult samarbeider. Rambøll har også ansvar for å prosjektere deler av strekningen.


Spennende utfordringer: – Her får du muligheten til å jobbe med de mest spennende prosjektene i landet, sier Armand Åsheim i Multiconsult, som også har vært en aktiv bidragsyter i planleggingen av det nye Deichmanske hovedbibliotek. (Illustrasjon: Lund Hagem og Atelier Oslo/Kultur- og idretts bygg, Oslo KF.)

Spennende jobbmuligheter og god kompetanse er noe av det Åsheim tror har bidratt til å skape det sterke ingeniørmiljøet i Fredrikstad:

– Det er flere ingeniører som jobber her enn det egentlig er bruk for i hele Østfold, men vi får oppdrag overalt. Her får du muligheten til å jobbe med de mest spennende prosjektene i landet – eller i utlandet, sier han.

Jobber på tvers av fagfelt

Rambøll er en annen ingeniørbedrift i vekst med lokaler i nesten vegg-i-vegg med høgskolen.

Fredrikstad-avdelingen driver med byggeprosjekter – inklusive skoler, næringsbygg og mye mer – i alle faser, fra arealplanlegging, prosjektledelse, byggfag, tekniske systemer og ITB/SD. I tillegg er de spesialister på havner og kaianlegg.

Fredrikstad vokser og det er bra for rådgivermiljøet i byen, mener Christina Hegge i Rambøll.

Ifølge sivilingeniør og markedskoordinator Christina Hegge i Rambøll, er ingeniørklyngen rundt høgskolen med på å synliggjøre miljøet:

– Andre ser at det er et slagkraftig miljø når flere store bedrifter er samlet her, sier hun.

Hegge trekker også frem spennende jobbmuligheter, samarbeidsprosjekter, nærhet til HiØ og Fagskolen i Østfold og godt arbeidsmiljø som noen av de viktigste suksessfaktorene.

– At Fredrikstad er i stor vekst, gir «mat» til oss også – det er bra for rådgivermiljøet, sier Hegge.

Alt på ett sted
  • I Fredrikstad har det på få år vokst frem et aktivt ingeniørmiljø.
  • Høgskolen i Østfolds avdeling for ingeniørfag har ca. 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, samt teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse.
  • Fagskolen i Østfold har totalt ca. 450 studenter, og tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger innen tekniske fag.
  • De tre store ingeniørbedriftene Rambøll, Multiconsult og Cowi, samt flere mindre ingeniørvirksomheter, er lokalisert i området rundt Høgskolen i Østfold.
  • COWI har sitt nest største kontor i Norge plassert i Fredrikstad
  • Ingeniørmiljøene i Fredrikstad konkurrerer, men samarbeider også. For eksempel samarbeider Multiconsult og COWI på innovasjonsprosjektet om verdens lengste flytebru, som befinner seg i Bjørnafjorden. De samarbeider også på prosjektet om ny vannforsyning til Oslo, det største vannforsyningsprosjektet i Norge gjennom tidene.

Les også

Tema:
Teknologi
Plastingeniør Stein Dietrichson vil bruke sine siste arbeidsår på å rydde opp. Men å få helt slutt på plasten,
Tema:
Forskning
Hele tre Fredrikstad-bedrifter fikk støtte i Forskningsrådets siste utdeling av innovasjonsmidler. Det plasserer byen helt i toppen.
Tema:
Industriparken
I Fredrikstad planlegger Borg Havn utslippsfri produksjon av hydrogen. Det vil gi et viktig bidrag til fremtidens industri skipsfart.