Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose
Tema:
Prosjekter

Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose

Gjennom prosjektet ‘Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose’ er målet å «sikre at alle material- og energiressurser i Øra-området blir utnyttet mest mulig effektivt og at virksomheten samlet i Øra-området er tilnærmet klimanøytral gjennom økt samhandling mellom bedriftene og virksomhetene i området (industriell symbiose). (NORSUS, u. å.)

Forskningsprosjektet eies av FREVAR som eier og driver Fredrikstad kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Videre deltar NORSUS (Norsk Institutt for Bærekraftsforskning), NCCE (Norsk Senter for Sirkulær Økonomi), Borg Havn IKS, Kronos Titan AS, Metallco Stene AS, Fredrikstad kommune, Høgskolen i Østfold, Eyde-Klyngen, Sotenäs Symbioscentrum, Kalundborg Dansk Symbiosecenter, samt deltakerbedriftene fra Øra.

Prosjektet er støttet av RFF Oslofjord, ble startet i juni 2019 og varer i fire år. Det er et forskningsprosjekt som består av fem ulike arbeidspakker som skal resultere i ny kunnskap, nye prosjekter i og mellom bedriftene (og det offentlige), og innovative løsninger som skal bidra inn mot et tilnærmet klimanøytralt Øra-område. Det er allerede, som en del av forskningsprosjektet, gjort et kartleggingsarbeid for å kartlegge energi- og ressursstrømmer som går gjennom Øra i løpet av ett år. Resultatene av dette står det mer om her.

Det videre arbeidet med prosjektet vil bidra til mer kunnskap og erfaring. Oppdateringer om prosjektet, deltakerbedriftene og resultater fra prosjektet vil deles her.