Samarbeid og erfaringsdeling styrker næringslivet
- At næringslivet i Fredrikstad deler erfaringer og lærer av hverandre, er et klart konkurransefortrinn.
Tema:
Innovasjon

Samarbeid og erfaringsdeling styrker næringslivet

At næringslivet i Fredrikstad deler erfaringer og lærer av hverandre, er et klart konkurransefortrinn, mener førsteamanuensis Gunnar Andersson ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Nylig ledet han en workshop i lokalene til industribedriften Contiga, der flere aktører fra lokalt næringsliv deltok.

Andersson er selv et godt eksempel på verdien av å tenke på tvers av bransjer og sektorer i et lokalmiljø der mange har mye å hente på å lære av hverandre.

– Høgskolen er allerede en viktig og spennende partner for mange virksomheter i kommunen. Å holde Lean-kurs for de lokale industribedriftene er ett eksempel på hvordan Fredrikstad nyter godt av å ha et studie- og forskningsmiljø som er faglig sterkt, i samarbeid med et aktivt og åpent næringsliv, sier han.

Men potensialet er større:

– Det er rom for samarbeid på en rekke områder, for eksempel innen analyse, forskning og utvikling, etterutdanning, gjennomføring av etterutdanning og kurs eller ved å etablere felles møteplasser, fortsetter Andersson.

Et samarbeid med FNF

– Det er første gang vi har holdt dette kurset i en fabrikk, noe som er veldig spennende. Det er her verdiskapningen skjer, her løsningene utvikles, så egentlig er det en selvmotsigelse å kjøre Lean-kurs i et klasserom.

Lean-kurset er et samarbeid mellom HiØ og Fredrikstad Næringsforening. Høgskolen har en aktiv ingeniøravdeling, som ser positivt på samarbeid med næringslivet, og derfor har næringsforeningen tatt initiativ til å formalisere et slikt samarbeid.

På den praktiske workshopen deltok representanter fra Orkla Foods, OM BE Plast, Brynild Gruppen, RBI Interiør og Stene Stål Produkter – i tillegg til Contiga, som inviterte alle sammen på besøk til fabrikken sin. Der fikk de lære mer om hvordan deres bedrift kan redusere sløsing i fremstillingen av varer og tjenester, som er det Lean handler om.

– Kan bidra til mer samarbeid

Ifølge kursleder Andersson nytter det ikke å kopiere Lean-metodene til et annet selskap slavisk. Han tror derimot at bedrifter kan lære mye av hverandre, og at hver bedrift nærmest bør skreddersy sin egen Lean-metode.

Derfor ser Andersson det som en fordel at Fredrikstad-bedriftene kan samarbeide og utveksle idéer på dette området, blant annet ved å gjøre som Contiga og åpne dørene til fabrikken sin for andre industribedrifter:

– Workshopen vi hadde nå gikk på tvers av bransjer: betongelement, godteriprodusenter, byggevarebransjen, plast – det var mange forskjellige. Det er ikke tvil om at vi kan lære av hverandre. Håpet er at bedriftene som var med her har senket terskelen for å plukke opp telefonen og ringe hverandre, og at dette kan bidra til mer samarbeid, sier han.

Nyttig læring for deltakerne

Lean-kurset er et samarbeid mellom Høgskolen i Fredrikstad og Fredrikstad Næringsforening.

Dette kurset er et av flere tiltak som Fredrikstad Næringsforening har satt i gang for å styrke kompetansen og konkurranseevnen blant bedrifter i Fredrikstad. Poenget med å flytte kurset fra klasserommet og ut til en lokal bedrift, er at kursdeltakerne kommer tettere på hva metodikken – i dette tilfellet Lean – innebærer i praksis.

– Å få en fabrikk til å åpne dørene sine kan være en utfordring, fordi de må være villig til å vise sine gode- og dårlige sider til andre bedrifter. Det overrasket meg positivt at Contiga var såpass åpne, og at de lot alle deltakerne ta bilder og snakke med hvem de ville. Men jeg tror det er kjempesmart av dem, og at de selv vil få masse igjen for det, sier Andersson.

Fabrikksjef Jostein Lunde i Contiga Fredrikstad forteller at han fikk gode tilbakemeldinger i etterkant, og at han er godt fornøyd med måten Lean-kurset ble gjennomført på. Han tror også at det kan være en fordel for lokale bedrifter å besøke hverandre på denne måten, og tror det ligger mye nyttig læring i det for alle parter.

– Jeg synes dette var en suksess som vi må prøve å gjenskape. Det er en ny måte å jobbe med Lean på, med mer åpenhet, kommenterer Lunde.

Former for samarbeid
  • Bachelorprosjekter etter oppdrag fra bedrift.
  • Kortere studentprosjekter.
  • Forskere fra HiØ inn i bedrifter.
  • Lab-fasiliteter på høgskolen som kan benyttes til enklere FoU.
  • Gjesteforelesere fra bedriftene inn i undervisningen av studenter.
  • Fredrikstad Næringsforening og HiØ har samarbeid om etterutdanningskurs fra fagpersoner ved høgskolen rettet mot bedrifter.
  • Følgende programområder finnes på HiØs ingeniøravdeling: Bygg, elektro: digital elektronikk og elkraftteknikk, industriell design, innovasjon og prosjektledelse, kjemi og maskin.

Les også

Tema:
Forskning
Hele tre Fredrikstad-bedrifter fikk støtte i Forskningsrådets siste utdeling av innovasjonsmidler. Det plasserer byen helt i toppen.
Tema:
Innovasjon
Solcellespesialistens test-hurtiglader er koblet rett til solcelleanlegget på taket – uten å gå via strømnettet. Det kan bane vei
Tema:
Innovasjon
I Fredrikstad vil Borg CO2 Terminal tilby en lagringsløsning for bedrifter som skal skipe ut CO2-fangst.