Ny digital simulering skal hindre lekkasjer i fremtiden
Hans Fredrik Sandberg utvikler nå teknologi for å datasimulere tetningsløsninger både onshore og offshore.
Tema:
Teknologi

Ny digital simulering skal hindre lekkasjer i fremtiden

En dårlig tetning fikk romfergen «Challenger» til å eksplodere i 1986. Nå utvikler Fredrikstad-selskapet Seal Engineering teknologi som skal gjøre fremtidens tetninger bedre.

I oljeinstallasjoner på havbunnen, turbinene i vannkraftverk – og i koblingen på hageslangen din: Tetningsløsningene følger i bunn og grunn samme prinsipp. På mange av de store installasjonene brukes også omtrent samme materiale som på hageslangen: Ulike former for polymerplast.

– Når tetningene sitter på steder med bevegelse, vil tetninger av metall skrape opp og etter hvert lekke mer og mer. Derfor bruker man plast og gummi, forklarer Hans Fredrik Sandberg i podkasten Lørn.tech.

Ny teknologi

Hans Fredrik Sandberg og Silvija Seres.
Hans Fredrik Sandberg og Silvija Seres.

Sandberg er sealing expert i Seal Engineering, og jobber nå med en teknologi som kan gjøre fremtidens industrielle tetninger både billigere og sikrere.

– Det er svært ressurskrevende å prøve ut en fysisk prøvetetning på en ekte, fysisk maskin. I stedet kan vi teste ut hvordan tetningen vil oppføre seg gjennom simulering, det vi kaller en digital tvilling, forklarer han.

Utfordringen er å lage det databaserte beregningssystemet godt nok. Siden polymere materialer til dels tilpasser seg kreftene rundt, er nemlig formelverket som forteller hvordan materialet vil oppføre seg, svært komplisert.

– Vi tester nå ut et element-system hvor vi deler opp tetningen i bitte små elementer. Målet er å kunne verifisere at modellen virker, sier han i podkasten.

Om Seal Engineering
  • Utvikler og produserer avanserte tetningsløsninger for industrien.
  • Leverer løsninger til olje- og gassindustrien, vannkraftverk, og maskin-, papir- og kjemiske fabrikker. Analyserer også havariårsaker.
  • Har materiallaboratorium og utvikler teknologi for digital simulering.
  • Holder til i Fredrikstad.

Les også

Tema:
Innovasjon
Om få år vil flyfrakt av fersk fisk høyst sannsynlig være historie. Da vil Fredrikstad Seafoods’ teknologi og kunnskap
Tema:
Innovasjon
Hvert år bruker det norske forsvaret 15 millioner såkalte «rødfis». Nå har Fredrikstad-bedriften NXTech utviklet en elektronisk erstatning sammen
Tema:
Industriparken
Etterspørselen etter elektriske maskiner har sunket, men i Fredrikstad går Andersen & Mørck mot strømmen – for miljøets skyld.