Ryen AS Eiendom
Ryen AS Eiendom er en etablert eiendomsforvalter i Fredrikstad.

Ryen AS Eiendom

Ryen AS Eiendom har en stor eiendomsportefølje der eiendommene har mye å si for bybildet, både når det gjelder utseende og også innhold i lokalene.

Ryen AS Eiendom er en etablert eiendomsforvalter i Fredrikstad med hovedfokus på næringseiendommer med sentral beliggenhet. Vårt mål er å tilby våre leietakere god service og skreddersydde lokaler av høy kvalitet.

Utvalgte saker

Tema:
Innovasjon

IT-verktøy er i seg selv enkelt. Det som er krevende er å ta i bruk de mulighetene det gir for å skape forretningsverdi, sier Lasse Johansen i Solid Gruppen.