Seks grunner til å ha en sterk merkevare
Tema:
Tips

Seks grunner til å ha en sterk merkevare

En sterk merkevare er noe av det mest lønnsomme en bedrift kan bygge. Her forklarer Orklas tidligere merkevaredirektør Robert Sjøborg hvorfor.

Sjøborg er i dag rådgiver i Fredrikstad-selskapet Bright, hvor han bruker sin brede erfaring og store verktøykasse på et bredt spekter av bransjer.

– For å drive merkevarebygging bør du konsentrere deg om ett budskap og holde deg til det. Da vil du bygge troverdighet om dette over tid, sier han.

Lykkes du med dette, vil du se at arbeidet har en tydelig forretningsmessig effekt, understreker han.

Effekter av en sterk merkevare

Ifølge Sjøborg, som i Orkla blant annet jobbet med Zalo, Omo og Pizza Grandiosa, har merkevarebyggingen flere positive effekter.

  1. En sterk merkevare gir deg troverdighet hos kundene. Det gjør det enklere og billigere å kommunisere med dem. Du vil også lettere oppnå viral spredning av budskapene dine.
  2. Troverdigheten og gjenkjennelseseffekten bidrar til å skape lojale kunder som kjøper dine produkter igjen og igjen – rett og slett fordi lojaliteten forenkler ett av valgene de står overfor når de handler.
  3. En sterk merkevare gjør at du kan ta høyere priser og dermed oppnå større fortjeneste per salg. Et ekstremt eksempel på dette er iPhone, som «kun» har 18 prosent av solgte mobiltelefoner men 87 prosent av lønnsomheten i bransjen.
  4. Merkevarestyrken gir deg bedre kort på hånda når du skal forhandle med forhandlerleddet. Dermed gir den mulighet til å oppnå bedre avtaler og bredere distribusjon.
  5. Ved å bygge en markedslederposisjon blokkerer du for svakere merker, ved at disse har færre lojale kunder og dermed får dårligere avtaler, lavere distribusjon og selger mindre.
  6. En sterk merkevare gjør det lettere å lansere nye produkter fordi kundene allerede tror på deg. Markedsføringen av nyheten blir billigere og mer effektiv, og posisjonen din gjør det enklere å få produktet ut i butikkene.
Om Bright Performance
  • Bright er et rådgivermiljø innen strategi, ledelse, optimalisering av prosesser og restrukturering, og holder til i Fredrikstad.
  • Selskapet ble etablert i 1987 og har i dag seks rådgivere.
  • Kundene er hovedsakelig mellomstore og store selskaper i Skandinavia.

Les også

Tema:
Teknologi
Gode IT-systemer er bare halve nøkkelen til å lykkes med digitalisering. Bedriften må også klare å ta systemene i
Tema:
Forskning
Fra elektronikk, medisiner og fornybar energi til kosmetikk og sportsartikler. Mikael Nordeng gir en introduksjon til hvordan nanoteknologi brukes.
Tema:
Forskning
Endring skal handle om forbedring. Les forbedringsrådgiverens tips til virksomheter som vil ta tak i sitt forbedringspotensial. For at