Dette må til for å få store datasentre til Norge
Daglig leder Dag Ivar Brekke i Nordic Zoning bruker drone som et av vektøyene for å utvikle og regulere fremtidens industritomter.
Tema:
Teknologi

Dette må til for å få store datasentre til Norge

Datasentre krever enorme mengder strøm, som Norge har mer av enn de aller fleste land i Europa. Det bør vi utnytte, mener Dag Ivar Brekke i Fredrikstad-firmaet Nordic Zoning.

– Datasentre kan ikke erstatte oljen. Men de er ryggraden i den verden vi bygger nå, med store og positive ringvirkninger til lokalsamfunnene de legges til. Norge har naturlige forutsetninger for å tiltrekke oss denne industrien, sier byplanarkitekten.

Den daglige lederen i Nordic Zoning har spesialisert seg på utvikling og regulering av industriområder, spesielt innen kraftkrevende industri.

Og det er nettopp det datasentre er. Allerede i dag står verdens datasentre for rundt tre prosent av verdens strømforbruk, og skaper større CO2-utslipp enn flyindustrien. Veksten for skylagring, strømmetjenester og Internet of Things gjør at andelen er beregnet å kunne stige til opp mot 14 prosent innen 2040 – og at datasentre kan komme til å bruke hele 20 prosent av all verdens elektrisitet allerede i 2025.

Også blokkjedeteknologi, som brukes til blant annet kryptovalutaer, krever tildels enorme energimengder. Ifølge en beregning fra Digiconomist krever én bitcoin-transaksjon like mye strøm som 15 amerikanske husholdninger bruker på én dag. I fremtiden kan blokkjeder også bli brukt til blant annet sykehusjournaler, eiendomsregistre og kontroll med bistandspenger, ifølge en rapport fra Deloitte.

– Jeg syns ikke vi bør ha panikk når det gjelder strømforbruket til blokkjeder. Teknologien er ennå svært ung, og vi har tidligere sett at strømforbruket synker radikalt når teknologien blir moden, sier Brekke.

At verdens datatrafikk vil være en stor kraftforbruker, er likevel hevet over tvil.

De største datasentrene i verden bruker omtrent like mye strøm som Bergen. Bare servertrafikken for å spille av musikkvideoen «Gangnam Style» 3,3 milliarder ganger på Youtube, gjør at den ene videoen har forbrukt mer strøm enn hele det afrikanske landet Burundi med nærmere 11 millioner mennesker, ifølge en beregning gjort av professor Ian Bitterlin ved Leeds University.

Nabolandene leder an

– Norge er helt unikt i Europa når det gjelder strømforsyning. Ingen land har så stort fornybart kraftoverskudd, og dette overskuddet forventes å øke. Det gir industrien et grønnere fotavtrykk, noe den er opptatt av. I tillegg har vi svært stabilt strømnett, sier Dag Ivar Brekke.

Likevel er det Sverige og Danmark som har tiltrukket seg de store etableringene til Google, Facebook og Apple.

Apples datasenter under bygging i danske Viborg er beregnet å bruke 144–172 megawatt strøm, mens Facebooks etablering i Luleå i Nord-Sverige har tiltrukket seg også andre sentre, slik at har utbygd kapasitet i dag til sammen er på over 150 megawatt. I tillegg er det en 120 MW campus under planlegging i Skellefteå, ikke langt unna.

I Danmark er faktisk hele fem sentre under planlegging eller bygging, noe som spås å øke landets strømforbruk med hele 17 prosent innen 2030.

Til sammenligning ligger de største sentrene i Norge på 5–10 megawatt.

– Det er en voldsom tillitserklæring når en internasjonal datagigant etablerer seg et sted. Svenske myndigheter anslår at Facebook alene har gitt 240 arbeidsplasser. En analyse fra Menon anslår at den samlede effekten vil være 4500 arbeidsplasser over en 10-årsperiode. De fleste hadde kommet gjennom rene ringvirkninger samt reklameeffekten for andre teknologibedrifter, sier Dag Ivar Brekke.

Lange kravlister

Ifølge Brekke, som er spesialist på å finne frem til og vurdere mulige lokasjoner for industrietablering, har Norge absolutt god mulighet for å tiltrekke seg lignende etableringer i fremtiden.

Det er imidlertid et komplekst arbeid å finne frem til egnede tomter.

– Fremgangsmåten er den samme uansett hva slags virksomheter som henvender seg til meg: Jeg får selskapets liste med krav, og finner frem til det stedet som tilfredsstiller dem best mulig. For datasentre er kravene strenge, sier han.

Dag Ivar Brekke i Nordic Zoning
Dag Ivar Brekke har mye kunnskap om potensielle industritomter fra før. Likevel må han ofte ut i felten hvis kunden går videre med et av tomteforslagene.

Kort fortalt må et datasenter i hvert fall ha:

 • God og stabil strømtilførsel
 • Gode veiforbindelser og gjerne jernbane – men ikke altfor nær pga. sikkerhetshensyn
 • Tilgang på utdannet arbeidskraft
 • Et flatt område å bygge på
 • Ferdig reguleringsplan

– Det siste punktet er nok den viktigste grunnen til at Norge foreløpig ikke har klart å få store datasenteretableringer. Det aller viktigste kravet fra bedriftenes side er nemlig dette: «Når kan vi få byggetillatelsen?» De ønsker ikke å bli trukket inn i lokale konflikter i forbindelse med reguleringsplaner, og krever derfor at konsekvensutredning og reguleringsplan er ferdig før de kjøper en tomt, sier Brekke.

Godt grunnlag fra myndighetene

Nordic Zoning-sjefen sier at regjeringen har gjort et godt grunnarbeid, slik at alt ligger til rette for fremtidige etableringer så sant egnede tomter blir regulerte og klargjorte.

 • Datasentre har blitt klassifisert som kraftkrevende industri, noe som gir langt lavere elavgift.
 • Det optiske fibernettet er kartlagt, og en rekke utlandsforbindelser er under planlegging og bygging.
 • Norge har avklart at EUs personvernregler gjelder også her til lands.

– Vi må fortsatt gjøre en del på bakken. Norge trenger flere steder som er byggeklare, og hvor grabben kan stikkes i jorda om tre måneder. Får vi det, vil vi trolig få en del fremtidige datasenter-etableringer, konkluderer Dag Ivar Brekke.

Nordic Zoning
 • Et plankontor for industri og næring.
 • Utreder muligheter for arealer og infrastruktur, og lager reguleringsplaner.
 • Holder til i Fredrikstad.

Les også

Tema:
Teknologi
Uten varene fra Unger Fabrikker vil store produsenter av såpe, desinfiseringsmidler og smittevernutstyr stoppe opp. Derfor gjør Fredrikstad-bedriften alt
Tema:
Innovasjon
Korte hjemmesykepleie-besøk for å gjøre målinger pasienten kan ta selv, bør effektiviseres bort, mener Dignio-sjef Lars Christian Dahle.
Tema:
Innovasjon
Tidligere har alle sidepropeller til båter brukt «hyllevare» elmotorer. Inntil nå. Verdensledende Sleipner i Fredrikstad har nemlig utviklet sin