Bedre livskvalitet med teknologi i helsesektoren
Velferdsteknologi revolusjonerer helse- og omsorgssektoren. Det er vinn-vinn, sier Dignio-sjef Lars Christian Dahle.
Tema:
Forskning

Bedre livskvalitet med teknologi i helsesektoren

32 prosent færre sykehusinnleggelser, 42 prosent færre legebesøk og 50 prosent færre akuttinnleggelser. Rapporten om velferdsteknologiselskapet Dignios pilotprosjekt var så positiv at selv helseministeren ble imponert.

– Velferdsteknologi er i ferd med å revolusjonere helse- og omsorgssektoren i den vestlige verden. Dette er ren vinn-vinn, forteller en entusiastisk helsegründer Lars Christian Dahle i Fredrikstad-bedriften Dignio. Ikke bare avlaster teknologien et overbelastet velferdssystem, men løsningene fører også til at pasientene får høyere livskvalitet.

Dahle startet velferdsteknologiselskapet for snart åtte år siden under prosjektnavnet «Verdig alderdom».

– Vi var opptatt av å ta i bruk mulighetene innen teknologien samtidig som brukernes verdighet ble ivaretatt. Derfor endte vi opp med å hete Dignio – basert på det engelske ordet dignity, forteller Dahle.

At navnet også fungerer på engelsk forteller litt om ambisjonene til selskapet som startet med noen få ansatte som ikke tok ut lønn i 2012, til å i dag telle 17 ansatte med allsidig bakgrunn.

– Her jobber leger og sykepleiere sammen med sivil- og elektroingeniører. Vår felles motivasjon er at vi utgjør en positiv forskjell i livene til brukerne av våre produkter, forteller gründeren.

Nettbrett og app frigjør ressurser

Dignio tilbyr i dag en tjeneste kalt helseoppfølging på avstand via appen MyDignio og medisineringsstøtte via medisindispenserne Pilly SMS og Medido. Alle produktene er tilknyttet det digitale oppfølgingssystemet Dignio Prevent som gjør helsepersonell i kommunene i stand til å monitorere pasienter både hyppigere og på avstand.

Kommunikasjonsansvarlig Henriette Ydse Krogstad viser frem medisindispenseren Pilly SMS.

– Det ligger et enormt innsparingspotensial i helsesektoren ved å ta i bruk teknologiske løsninger. Ressursene som frigjøres kan brukes til andre viktige gjøremål som for eksempel økt omsorgskvalitet, kommenterer Dahle.

Mye av motstanden mot å innføre teknologiske nyvinninger i helsesektoren har vært at det vil senke livskvaliteten til brukerne som allerede er en sårbar gruppe: nemlig kronisk syke og eldre som bor hjemme. Men etter pilotprosjekter i fire bydeler i Oslo er resultatene overveldende positive.

Pilotprosjekt med kjempesuksess

– Ja, det er faktisk så gode resultater fra pilotprosjektene at folk tror det er for godt til å være sant, forteller en stolt Dahle.

Helsedirektoratet finansierte et forskningsprosjekt for å følge opp effekten av Pilly SMS og helseoppfølging på avstand med MyDignio i bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Omtrent 200 pasienter med kroniske lidelser som diabetes, kols, hjerteproblemer og høyt blodtrykk har som følge av de teknologiske hjelpemidlene fra Dignio opplevd økt selvstendighet, mestring i eget liv og store helsemessige forbedringer ved at de tar medisin til riktig tid.

– Rapporten var rett og slett så god at helseministeren kom for å presentere den selv, forteller Dahle.

Lars Christian Dahle (t.v.) og ledergruppen i Dignio sammen med helseminister Bent Høie.

Pasientene får et nettbrett med MyDignio-appen sammen med relevant måleutstyr, og gjennomfører selv daglige medisinske målinger og svarer på spørsmål om symptomer. Helsepersonell i andre enden følger opp verdiene og kommer med umiddelbar og individuell oppfølging.

– Systemet er mobilt og stedsuavhengig. Med dagens voksende generasjon av eldre ser vi at helseoppfølging på avstand er fremtidens måte å tilby helsetjenester på til pasienter med høy risiko for forverring. Dette er gode nyheter for både brukere, pårørende og tilbydere av helsetjenester, forsikrer Dahle.

De fire bydelene i Oslo tilknyttet Lovisenberg Diakonale Sykehus som har fått være med på pilotprosjektene, har opplevd fantastiske resultater: 32 prosent færre sykehusinnleggelser, 42 prosent færre legebesøk og 50 prosent færre akuttinnleggelser. Brukerne selv fremhevet at de opplevde en langt større trygghetsfølelse i hverdagen og kontroll over egen helse.

Ubegrunnet teknologifrykt

Allikevel møter selskapet motstand hos beslutningstagere.

– Det kan virke som om det både eksisterer en slags inngrodd skepsis til ny teknologi, samtidig som ledere i helse-Norge rett og slett er for travle til å «løfte blikket» og se fremover, sier Dahle.

Dignio har også vært leverandør til et pilotprosjekt for Sykehuset Østfold – sykehuset som blant annet har mottatt pris fra selveste Microsoft for å være det mest innovative sykehuset de samarbeider med i Europa. 15 av sykehusets kreftpasienter har fått daglig oppfølging via MyDignio-appen. Dette har fungert så bra at sykehuset i disse dager søker om mer penger til utvidelse av prosjektet.

– En eventuell teknologifrykt reflekterer altså ikke det vi opplever hos brukerne av våre systemer. Vi har investert mye tid og ressurser på å gjøre dette så brukervennlig som mulig, og vår eldste nettbrettbruker er 97 år, forteller Dahle.

Markedet kommer til å ta av

Nylig var Dignio med på studietur til Canada sammen med helseministeren, plukket ut som en av fem norske helseteknologiforetak. Det er ingen tvil om at velferdsteknologi er fremtiden innen helsesektoren. Selskapet satser i første omgang på Storbritannia som marked etter Norge.

– I Storbritannia opplever vi det vi trodde var realiteten også i Norge, nemlig et helsesystem som skriker etter avlasting og nye gode løsninger. Teknologien er jo nettopp en mulighet og ikke en trussel. Dette markedet kommer bare til å eksplodere, spår gründeren.

– Vi får stadig telefoner fra brukere som er henrykt fordi de har opplevd en enorm forbedring i hverdagen sin. Det finnes i grunn ikke noe mer givende og motiverende enn det, avslutter han.

Dignio
  • Dignio ble etablert i 2010 etter et 20 måneders pilotprosjekt med studier omkring hvordan teknologi og mennesker kan bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester for kronisk syke og eldre.
  • Dignio utvikler programvare som gjør det trygt å ha tilsyn med eldre og kronisk syke på en helhetlig måte – på avstand.
  • Dignio sørger for at brukerne holder seg friske hjemme.
  • Høgskolen i Østfold, Seniornett, Innovasjon Norge, Telenor, iHealth er bare noen av samarbeidspartnerne til selskapet.
  • Teller i dag 17 ansatte med teknologisk og medisinsk bakgrunn, og har hovedkvarter på Kråkerøy i Fredrikstad.

Les også

Tema:
Teknologi
I Fredrikstad ligger to av Norges mest avanserte simuleringssentre for helsearbeidere nesten vegg i vegg. Sentrene brukes også til
Tema:
Forskning
Mindre matsvinn, lavere drivstofforbruk, mer ressursvennlig produksjon. Plast har mange positive egenskaper vi neppe ønsker å kvitte oss med.
Tema:
Teknologi
Den samme teknologien som lar deg betale for kaffen ved å holde mobilen mot en sensor, kan snart brukes