Data og sensorikk bak avfallsløsning resten av Kommune-Norge vil lære av
Terje Jacobsen (t.v.) og Geir Anker konstaterer at Fredrikstad kommunes egenutviklede tømmekalender gir store muligheter for forbedringer, blant annet ved hjelp av geodata.
Tema:
Innovasjon

Data og sensorikk bak avfallsløsning resten av Kommune-Norge vil lære av

Geodata kan brukes for å få oversikt, og inngår i analyser for å gi bedre beslutningsgrunnlag i alt fra helsetjenester og krisehåndtering til byutvikling. Fredrikstads nyskapende løsninger for avfallshenting har gjort det enklere både for innbyggere og kommuneansatte. I tillegg er digitaliseringen bra for både miljøet og økonomien.

For halvannet siden fikk driftsplanlegger renovasjon Terje Jacobsen og overingeniør Geir Anker i geomatikkavdelingen i Fredrikstad kommune en idé:

Avdelingen, som jobber i spennet mellom informasjonsteknologi og kartdata, ville utvide den tradisjonelle tømmekalenderen med et moderne system for henting av farlig avfall. Målet var at innbyggerne selv skulle kunne bestille henting på nett, og at systemet automatisk skulle sende adresser og beste kjørerute til sjåførene.

– Jeg kan nesten ikke huske å ha fått tilbakemelding om feil etter at vi lanserte løsningen, sier Terje Jacobsen i Fredrikstad kommunes renovasjonsavdeling.

Vi bruker sensorikk til å hente inn data om alt fra trafikk og vann- og avløpsnettet til badetemperaturer

Terje Jacobsen og Geir Anker
Terje Jacobsen (t.v.) og Geir Anker samarbeider godt på tvers av etatene renovasjon og geomatikk. Det har resultert i flere smarte innovasjoner.

Enklere, bedre og billigere

Da fagmiljøet i norske kommuner og private bedrifter samlet seg til konferansen Geomatikkdagene i mars, var Geir Anker blant foredragsholderne. Og temaet? Avfallsløsningen, som geomatikkavdelingen i Fredrikstad kommune nå hadde ferdigutviklet.

Geir Anker
Terje Jacobsen

Systemet er et godt eksempel på hvordan GIS-teknologi kan brukes til å jobbe smartere. Det var også derfor fagmiljøet ønsket å høre om det på Geomatikkdagene.

Nyvinningen har nemlig vist seg å fungere på alle plan:

 • Fredrikstadboerne kan nå bestille henting av kjemikalier og el-avfall dagen før, ikke en uke i forveien slik de måtte da kommunens ansatte selv trengte tid til å behandle bestillingene manuelt.
 • Det blir færre feil, fordi adresser og annen relevant informasjon kommer inn i systemet uten manuelt arbeid.
 • Systemet genererer selv en optimal kjørerute til hver dags hentepunkter, noe som sparer både tid og miljø, spesielt når vikarer eller nye sjåfører skal kjøre ruten.
 • Også kommuneadministrasjonen sparer tid.

– Systemet er et godt eksempel på hvordan GIS-teknologi kan brukes til å jobbe smartere. Det var også derfor fagmiljøet ønsket å høre om det på Geomatikkdagene, konstaterer Geir Anker.

– Det fungerer så sømløst at det er en glede, sier Terje Jacobsen.

smart søppelcontainer
Inne i denne søppelcontaineren sjekker en sensor automatisk når det er behov for å tømme den.

Sterkt fagmiljø

sensor i søppelcontainer
Denne lille sensoren har gjort søppelcontaineren smart.

I alt jobber 18 personer i Fredrikstad kommunes avdeling for geomatikk. Det gir et sterkt fagmiljø som kan tilby langt mer enn å forvalte kommunens grunnkart, men også lager løsninger som gjør livet enklere for både publikum og saksbehandlere.

Kombinert med sterke IT-ressurser internt i kommunen gir det muligheter til også å effektivisere oppgaver ved hjelp av sensorer.

– Vi bruker sensorikk til å hente inn data om alt fra trafikk og vann- og avløpsnettet til badetemperaturer, sier Anker.

Et av de mest åpenbart lønnsomme bruksområdene er innenfor Jacobsens etat.

Geir Anker
Geir Anker

Som en test har enkelte av søppelcontainerne i byens næringsområder blitt utstyrt med sensorer som måler hvor fulle de er og når de er modne for å tømmes.

– På den måten slipper vi å kjøre en lang rute bare for å konstatere at mange av containerne nesten er tomme. I stedet lager systemet automatisk en optimal kjørerute innom de punktene som trenger tømming, forteller Jacobsen.

– I Fredrikstad har vi blitt flinke til å samarbeide på tvers av fagmiljøene. Sammen med IT-avdelingen har vi kompetanse og systemer som gjør det mulig å skreddersy løsningene vi ønsker oss, sier Anker.

Dette er geomatikk
 • Geomatikk er et samlebegrep for fagfelt som kombinerer kartfag med informasjonsteknologi.
 • I begrepet inngår alt fra bearbeiding og analyse til presentasjon og anvendelse av stedfestet informasjon.
 • Geomatikere jobber med å tilrettelegge data som ikke ennå er tilrettelagt, eller utvikler systemer som ennå ikke er utviklet.
 • I analyser av geografiske data som brukes i planleggingen av byer, inngår for eksempel: • Hvor bør man bygge nye skoler? • Hvor stor vil økningen i trafikk bli til det nye kjøpesenteret? • Hvor mye vil de planlagte byggene langs elva skygge for bygningen bak? • Hvor finnes det sårbar natur?
Slik jobber Fredrikstad med geomatikk
 • Ved geomatikkavdelingen i Fredrikstad kommune er intensjonen å tilrettelegge for økt bruk av geografisk informasjon.
 • Virksomheten forvalter et heldekkende digitalt grunnkart. De utarbeider temakart og gis-analyser til hjelp i beslutningsprosesser og utvikler nettbaserte verktøy for publikum og andre virksomheter.
 • For eksempel er koordinering av planer, innmåling og dokumentasjon viktige bidragsfaktorer for grunneiere, kommuner, entreprenører med fler, og bidrar til å digitalisere samfunnet.

Les også

Tema:
Teknologi
Strømpriser på rundt 30 øre per kWh, alt inkludert. Det er ikke rart at flere og flere bedrifter installerer
Tema:
Innovasjon
Hvert år bruker det norske forsvaret 15 millioner såkalte «rødfis». Nå har Fredrikstad-bedriften NXTech utviklet en elektronisk erstatning sammen
Tema:
Forskning
Biobe i Fredrikstad er allerede store på rensing av svoveldioksid (SO2). Nå satser bedriften stort på å finne de