Nytt verktøy skal gi klimasmarte byggeprosjekter
Jon-Erling Johannessen (bak t.v.), Emil Gran Andersson og resten av teamet i LINK Arkitektur har alltid satt bærekraft høyt. Nå har arkitektkontoret satt temaet i system.
Tema:
Teknologi

Nytt verktøy skal gi klimasmarte byggeprosjekter

Bærekraft handler om langt mer enn klimagassutslipp. Men hvilke hensyn skal arkitektene og byggherrene prioritere? Et nytt digitalt verktøy viser vei.

Da Asker kommune vedtok å bygge ny barne- og ungdomsskole, gjorde de noe nyskapende:

De ba LINK Arkitektur om å kartlegge bærekraften allerede i vurderingen av de tre aktuelle tomtene. Først etter en grundig analyse av alt fra mobbesoner og overvannsproblematikk til energibruk og klimaregnskap, falt valget på tomten som ble kalt «Alternativ A», Grytnes.

– Asker kommune er blant de aller første, kanskje den første, som gjør for eksempel klimagassberegninger allerede i vurderingen av lokasjon for ny skole. Dette arbeidet pleier å komme senere, sier Jon-Erling Johannessen, som er nestleder og bærekraftsansvarlig i LINK Arkitektur Fredrikstad.

Større interesse for bærekraft

  Rammebetingelser og drivere

 • Parisavtalen og togradersmålet
 • Lovkrav om dokumentasjon
 • Krav til dokumentert kvalitet – f.eks. BREEAM, grønne lån og EUs taksonomi
 • Krav fra leietakere
 • Veikart mot 2050 Strakstiltak for boligutviklere
 • Bygg 21 og tidligfaseverktøyet Kvalitetsrosen
 • Kommunale og fylkeskommunale mål, krav og føringer
Lederen for Fredrikstad-kontoret, Emil Gran Andersson, mener likevel at kommunen er tidstypisk.

– Før pushet vi bærekraft på kundene våre. Nå etterspør de det selv. Men ikke alle vet hvordan de skal angripe det. Det kan også være vanskelig å forstå verdien av å velge det ene alternativet fremfor det andre, sier han.

Johannessen trekker frem én typisk problemstilling som eksempel:

Si at du skal bygge for 200 millioner og vurderer å BREEAM-sertifisere det. Hvor mye mer vil det koste? Og hvor mye mer vil det ferdige bygget kunne selges for? Og vil valget føre til at du kan hente grønn finansiering?

– Basert på FNs 17 bærekraftsmål har LINK formulert 14 bærekraftstemaer som er relevante når du skal utvikle byggeprosjekter. Det kan være vanskelig å navigere og prioritere når det kommer til bærekraftige valg, og vi så et behov for et godt planleggingsverktøy, konstaterer han.

LINK Arkitektur
Det grønne får plass også inne i LINK Arkitekturs lokaler i Fredrikstad.

Digitalt verktøy

Fordi bærekraft er komplekst i utbygginger, har LINK Arkitektur lansert et digitalt verktøy: LINK Kompass.

Verktøyet innebærer en metodikk for bruk gjennom hele prosjektet, hvor målet er å finne den riktige balansen mellom miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Jon-Erling Johannessen i LINK Arkitektur

Når alle målene blir vurdert i samme verktøy, blir det lettere å vekte de ulike målene opp mot hverandre.

Det kan brukes som et dialogverktøy for å sikre en strukturert og holistisk tilnærming gjennom prosjektet. Dette gir utbyggere en god mulighet til å få oversikt over tiltak og muligheter. Det kan blant annet også brukes som et verktøy for å sikre ivaretakelse av EUs taksonomi.

– Bærekraftslandskapet kan til tider virke komplekst og uoversiktlig for noen av våre kunder. LINK Kompass legger til rette for finne løsninger og prioritere bærekratstiltak som gir mest verdi for prosjektet, sier Emil Gran Andersson.

Jon-Erling Johannessen og Emil Gran Andersson i LINK Arkitektur
Jon-Erling Johannessen og Emil Gran Andersson konstaterer at oppdragsgiverne har begynt å etterspørre bærekraft i langt større grad.

Han forklarer at kompasset ikke bare innebærer å vurdere prosjektet etter samtlige 14 bærekraftstemaer, men at det også gjør det lettere å vekte de ulike kravene og ønskene.

LINK Arkitektur
LINK Kompass synliggjør blindsonene, slik at ikke ett bærekraftsmål overskygger andre hensyn.

Verktøyet benyttes for å fasilitere en workshop der kunde og sentrale fagpersoner i prosjektet sammen definerer visjon og ambisjonsnivå innen bærekraftige løsninger. Å utvikle prosjekter er et stort lagarbeid og gjennom denne workshopen får alle involverte en dokumentert felles forståelse for prosjektets relevante føringer. Dette danner i sin tur grunnlag for en effektiv prosjektprosess.

– Noen prosjekter kan ta 10 år fra mulighetsstudie, via regulering, grunnarbeider, bygging til bygget tas i bruk. I løpet av så mange år og faser kommer ofte nye mennesker inn – og går ut – av prosjektet. Da skal du ha dokumentert veldig tydelig hvorfor valgene er tatt som de er. LINK Kompass sikrer dette, sier han.

Synliggjør blindsonene

I Asker settes det søkelys på involverende pedagogikk hvor elevers læringsevne og trivsel er et spesielt viktig tema. Trygghet er en hjørnestein i sosial bærekraft og utfordringer med for eksempel mobbesoner var ett tema som skilte de potensielle byggetomtene.

Emil Gran Andersson i LINK ArkitekturFør pushet vi bærekraft på kundene våre. Nå etterspør de det selv.

Med LINK Kompass sørget arkitektkontoret sammen med oppdragsgiveren for at dette ble vurdert skikkelig – og balansert mot andre bærekraftsmål.

– Kompasset synliggjør blindsonene. Når alle målene blir vurdert i samme verktøy, blir det lettere å vekte de ulike målene opp mot hverandre. I tillegg identifiserer det eventuelle synergier mellom ulike bærekraftstiltak, sier Jon-Erling Johannessen.

Han legger ikke skjul på at slike synergier er viktige.

– Det er mange oppsider ved å velge bærekraftige løsninger. Men alt må selvfølgelig også stå i forhold til prisen.

Om LINK Arkitektur
 • Et av Skandinavias største arkitektmiljøer med rundt 500 ansatte totalt.
 • Cirka 20 arkitekter jobber på Fredrikstad-kontoret.
 • Arbeider tverrfaglig innen arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, byplanlegging og har i tillegg bærekraftsekspertise.
 • Jobber mye med utforming av sykehus, skoler og boliger, men jobber også med bl.a. byutvikling, energi- og industriprosjekter.
 • Eid av Multiconsult ASA.

Les også

Tema:
Teknologi
De ansatte i Goodtech tar gjerne på seg hjelm og verneutstyr for å følge opp kundene. Samtidig lever teknologiselskapet
Tema:
Innovasjon
Om få år vil flyfrakt av fersk fisk høyst sannsynlig være historie. Da vil Fredrikstad Seafoods’ teknologi og kunnskap
Tema:
Innovasjon
I Fredrikstad har det grønne skiftet startet en snøballeffekt. Det gir helt nye muligheter for industriell symbiose, hvor den