Grønnkål til folket
Tema:
Nettverk

Grønnkål til folket

Nes Andelslandbruk er et andelslag for økologisk grønnsakdyrking, der innovasjon og bærekraft går hånd i hånd. 130 østfoldinger dyrker grønnsaker i fellesskap.

– Vi tilpasser den gamle kooperativ-tankegangen til nye tider. Sammen driver vi bærekraftig produktutvikling i den grønne økonomien. I fellesskap dyrker vi slik at alle får dekket sitt eget forbruk. Noen liker kål, og andre liker gulrøtter. Til sammen spiser vi hele avlingen, forteller Karianne Nes.

Hun er 16. generasjon på gården, der andelslandsbruket ble etablert i 2015. Med 45 ulike sorter, har gården et av Norges største utvalg av økologiske grønnsaker.

– Det er ingen grenser for hva en sånn forretningsmodell kan romme. Vi kan produsere kjøtt, brød, eller tilby ulike tjenester. Til sammen besitter vi som er andelsbønder på gården utrolig mye ulik kompetanse. Og så får vi både det sosiale og miljøaspektet i tillegg.

Fakta om Nes Andelslandbruk
  • Andelslag for økologisk dyrking av grønnsaker, etablert i 2015.
  • Norges største utvalg av økologiske grønnsaker med 45 ulike sorter.
  • 130 andelseiere.
  • Nes gård i Fredrikstad er en tradisjonell korngård på 180 mål dyrket mark.
  • Store deler av gården drives nå økologisk med korn, grasproduksjon og sau.

Les også

Tema:
Industriparken
Én industriell gigant og én vekstrakett. Fredrik Andresen fikk med seg akkurat de partnerne han ønsket til satsingen Hydrovolt
Tema:
Nettverk
Siden de ikke kan sende alle elevene til MIT, henter Frederik II videregående skole det amerikanske prestisjeuniversitetet til Fredrikstad.
Tema:
Nettverk
Å ha fysisk aktive medarbeidere gir færre sykemeldinger og bedre trivsel på jobb. Men løsningen er hverken pisk eller