Våre partnere New

Våre partnere

I Fredrikstad samarbeider vi om veksten i næringslivet, og med på laget har vi en rekke partnere som er ekstra opptatt av dette. Her kan du lese mer om våre partnere, og hvilke fortrinn de ser ved å være næringsaktør i Fredrikstad.

Borg Havn IKS

Borg Havn IKS er en av de ledende havnene på Østlandet. Vi har som mål å være en god tilrettelegger for næringslivet, med god transport og logistikk, og som tar ny teknologi i bruk. Vi i Borg Havn IKS jobber aktivt for å etablere nye næringsområder som kan trekke nye virksomheter til Nedre Glomma.

Borg Havn

Kniplefjellet Eiendom AS

– Kniplefjellet Eiendom AS driver med kjøp og salg av boliger og eiendommer, fortrinnsvis gjennom egenutvikling av nye tomteområder. Vi ønsker å være en aktør som bidrar til at det legges til rette for boligutvikling og oppføring av nye boliger i Fredrikstad. – Fredrikstad kommune er, med sin beliggenhet og sine tilbud, en attraktiv bostedskommune…

Terje Høili AS

– Terje Høili Eiendom AS skal videreutvikle egne bygg, og utvikle egne tomteområder for forretning og næringsvirksomhet i Dikeveien og Fredrikstad sentrum. Vi har også tomter for boligutvikling og ser det som en spennende utfordring å skape gode boligkonsepter med høy kvalitet. – Fredrikstad og Hvaler har en unik beliggenhet for å skape gode bosteder….

Værste

– Værste utvikler en ny urban bydel med arbeidsplasser, utdanning, boliger og handel sentralt i Fredrikstad. Vi gjør byen større! – Fredrikstad er et attraktivt sted å bo og utdanne seg. Vi opplever stor vilje, entusiasme og samarbeid rundt satsning på næringsutvikling. Interessert i mer informasjon? Kontakt oss her.