– Strenge kvalitetsstandarder er en fordel for bedriftene
Seal Engineering utvikler og produserer alt fra bitte små tetningsringer til store tetninger til blant annet vannkraftverk. Kvalitetsleder Laila Olsen må være like nøye med kvaliteten uansett.
Tema:
Teknologi

– Strenge kvalitetsstandarder er en fordel for bedriftene

Også bedrifter som ikke er pålagt å følge ISO-standarder, bør jobbe som om de er det. Ellers risikerer de å slite i fremtiden.

Det sier Laila Olsen, som er kvalitetsleder i Seal Engineering.

Fredrikstad-bedriften utvikler og produserer avanserte tetningsløsninger for blant annet olje- og gass-bransjen, og er derfor nødt til å være ISO 9001-sertifisert.

Sertifiseringen stiller blant annet strenge krav til at alle prosesser er grundig dokumentert og risikovurdert.

– Vi bruker ofte mer tid på å dokumentere enn å produsere, fastslår Olsen. Hun presiserer imidlertid at dette også henger sammen med hva Seal Engineering selger.

– Vi selger skreddersøm. Vi kan med andre ord produsere én tetning til én kunde. Og den ene tetningen har like strenge kvalitetskrav og miljøkrav som tetninger som er masseproduserte, forklarer hun.

Systematikk som lønner seg

Laila Olsen i Seal Engineering
Laila Olsen ved testfiksturen som tester selskapets patent ClearSeal.

Olsen innser at bedrifter neppe vil ønske å underlegge seg så strenge dokumentasjonskrav med mindre ISO-sertifiseringen er et klart krav fra enten kundene eller myndighetene.

Alle sunne bedrifter elsker avvikssystemet sitt. Vi må selv avdekke eventuell svikt i vårt system, og lære av det.

Det er derimot fullt mulig å jobbe i henhold til ISO-standarden uten å være sertifisert. Og systematikken som må til for å oppfylle ISO 9001-kravene, vil etter hennes mening hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige.

– I mange bedrifter vet ikke ledelsen helt hvilke prosesser bedriften har. Dermed mangler ledelsen viktig oversikt og forståelse når den legger strategier og føringer for kompetanseheving, investeringer og så videre. Gjennom ISO-sertifiseringen får ledelsen i bedriften full kontroll over alle prosesser, argumenterer hun.

Denne kontrollen er en stor fordel når bedriften moderniserer, mener Olsen.

Seal Engineering
Seal Engineering utvikler og produserer tetningsløsninger på skreddersøm. Denne CNC-dreiebenken kan lage tetninger fra 4 til 700 mm.

– I Seal Engineering digitaliserer vi driften stegvis, og tar i bruk robotisering, maskinlæring og datadrevet kvalitetskontroll. Da skal automatikken i utgangspunktet gjøre nøyaktig det samme som menneskene har gjort. Dette krever at vi har stålkontroll ikke bare på hver enkelt produksjonsprosess, men også på kravene og risikoen som er knyttet til hver av dem, sier hun.

I tillegg hjelper ISO-systematikken bedriften til blant annet å utvikle riktig kompetanse for fremtiden, samt å gi et godt grunnlag for prioriteringer.

– Jeg tror større produksjonsbedrifter som ikke jobber i henhold til et liknende kvalitetssystem, vil slite veldig i årene fremover, sier hun.

Vi bruker ofte mer tid på å dokumentere enn å produsere

Gode avvikssystemer

Tetning i Seal Engineering
Gode rutiner sikrer at alle selskapets produkter holder høy kvalitet, uansett størrelse.

Seal Engineering har vært ISO 9001-sertifisert siden 2003, med årlige revisjoner fra DNV GL i tillegg til enda hyppigere interne revisjoner.

Dette er strenge gjennomganger, hvor de virkelig leter etter feil og svakheter. Men de er nødvendige, anser Laila Olsen.

– Alle sunne bedrifter elsker avvikssystemet sitt. Det er kjempeviktig at vi ikke leverer dårlige produkter til kundene våre. Da må vi selv avdekke eventuell svikt i vårt system, og lære av det, understreker hun.

– Bedrifter uten gode styringssystemer bruker gjerne mye tid på brannslokking i etterkant. En kvalitetsstandard som ISO-sertifisering gjør at du jobber preventivt i stedet. Jeg tror det lønner seg, sier hun.

Om Seal Engineering
  • Utvikler og produserer avanserte tetningsløsninger for robuste systemer med høye krav til ytelse for norsk og internasjonal industri.
  • Har materiallaboratorium med avansert testutstyr, og utfører bl.a. tester og analyser av f.eks. havariårsaker.
  • Etablert i 1997. Holder til i Fredrikstad.
  • Sertifisert etter kravene i ISO 9001:2015.
Om ISO 9001
  • En del av standardserien ISO 9000, som omhandler kvalitetsstyring.
  • Stiller krav til prosedyrer etc. for å sikre at bedriftens produkter og tjenester til enhver tid oppfyller kundenes krav og forventninger.
  • Utviklet av en komité med representanter for bedrifter, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskningsorganisasjoner og forbrukerinteresser.
  • 2137 norske bedrifter er for tiden ISO 9001-sertifisert.

Les også

Tema:
Industriparken
Én industriell gigant og én vekstrakett. Fredrik Andresen fikk med seg akkurat de partnerne han ønsket til satsingen Hydrovolt
Tema:
Teknologi
Kunstig intelligens vil overta mange av oppgavene dagens arkitekter gjør. Det vil likevel ikke gjøre arkitektene overflødige, tror Jarl
Tema:
Teknologi
Fredrikstad-selskapet Showfabrikken har gått fra showproduksjon til animasjonsproduksjon, e-læring og livestreaming – og vokst seg store.