– Hyke tar oss inn i det 21. århundre
Tema:
Hva skjer?

– Hyke tar oss inn i det 21. århundre